GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Oświadczenie Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2009 r. zawierające stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696)
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: