GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Pismo mieszkańców gminy Zgierz i innych osób zainteresowanych z dnia 17 lutego 2009 r. dot. protestu przeciwko wydaniu koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" do Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: