GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Pismo wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków z dnia 27 lutego 2009 r. do Marszałka Sejmu RP z prośbą o spowodowanie zablokowania wprowadzenia projektu ustawy dotyczącej zmiany prawa górniczego i geologicznego
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: