GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Opinia Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A.
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: