GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2014.08.15 Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia w Białej odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Wojska Polskiego. Pamięć poległych w obronie ojczyzny uczczono składając kwiaty i zapalając znicze na mogile żołnierzy 28. pułku Strzelców Kaniowskich na cmentarzu parafialnym.

W południe w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji poległych na polu chwały, odprawiona przez proboszcza ks. kan. Stanisława Ochotnickiego. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka, Zespół Mażoretek, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej pod kierunkiem Oliwii Niewiadomskiej oraz poczty sztandarowe gminnych OSP. Pod pomnikiem mażoretki zaprezentowały swój program przy akompaniamencie orkiestr, które później dały krótki koncert złożony z utworów patriotycznych. Następnie parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych gminy, miasta i powiatu zgierskiego, reprezentanci policji, zawodowej i ochotniczych straży pożarnych, delegacje instytucji, stowarzyszeń i gminnych szkół oraz mieszkańcy gminy złożyli wiązanki kwiatów.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński oraz Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski.

Obchody tradycyjnie miały uroczystą oprawę – jednostki OSP z Białej, Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin, Rogóźna, Skotnik, Szczawina i Wypychowa wystawiły poczty sztandarowe, zaś wartę honorową pełnili druhowie OSP w Dzierżąznej, członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi oraz przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Przed południem uroczystości patriotyczne odbyły się również na pl. Jana Pawła II w Zgierzu. Gminę Zgierz reprezentowała Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska.

Maciej Wrzesiński

 

Delegacje składające kwiaty:

w imieniu mieszkańców Gminy Zgierz: Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy Zgierz, Ewa Kubiak – Skarbnik Gminy Zgierz;

w imieniu Rady Gminy Zgierz: Mirosław Burzyński – Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Marian Jóźwiak, Barbara Kaczmarek – Radni Rady Gminy Zgierz;

Marek Matuszewski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Krzysztofem Łebedowskim – Sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Zgierskim;

w imieniu Powiatu Zgierskiego: Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski;

w imieniu mieszkańców Miasta Zgierza: Bohdan Bączak – Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, Jarosław Komorowski – Przewodniczący Rady Miasta Zgierza;

w imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz: Adam Szreder – Prezes Koła, Franciszek Głowacz – członek Zarządu Koła;

w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu: asp. sztab. Marek Włodarczyk – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu;

w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu: bryg. Zygmunt Kasprzyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu;

w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej: Stanisław Dynek – Prezes Zarządu, Andrzej Jóźwiak – Zastępca Prezesa, Krzysztof Jarmusz – Członek Zarządu;

w imieniu Związku Strzeleckiego „Strzelec”: kpt. Marek Piotr Kuciński, ppor. Radosław Ostaszewski, pchor. Łukasz Zalewski;

w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Podstawowej w Białej: Justyna Wasiak, Przemysław Leszczak, Łukasz Leszczak;

w imieniu gminnych placówek oświatowych: Blanka Hauke – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej z uczniami;

w imieniu Sołectwa Biała: Wacław Zając – Sołtys Sołectwa Biała, Zbigniew Klubowski – członek Rady Sołeckiej;

mieszkańcy gminy.

 

fot. Maciej Wrzesiński

2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 001.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 002.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 003.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 004.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 005.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 006.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 007.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 008.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 009.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 010.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 011.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 012.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 013.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 014.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 015.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 016.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 017.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 018.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 019.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 020.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 021.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 022.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 023.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 024.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 025.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 026.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 027.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 028.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 029.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 030.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 031.jpg 2014.08.15 Swieto Wojska Polskiego - 032.jpg

Pierwsza strona Menu: