GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Pismo Starosty Łęczyckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 12 marca 2009 r. do Marszałka Sejmu RP z prośbą o niedopuszczenie próby wprowadzenia projektu ustawy dotyczącej zmiany prawa górniczego i geologicznego
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: