GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2009 r. na pismo Wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków do Marszałka Sejmu RP z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczące projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: