GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

Pod koniec 2008 r. na mieszkańców gminy Zgierz jak grom z jasnego nieba spadła wiadomość, że Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" z Turku wystąpiła do Ministerstwa Środowiska o koncesje na rozpoznanie złoża węgla brunatnego w Rogóźnie.

Wzbudziła ona niepokój i sprzeciw mieszkańców tych terenów, którzy obawiają się planów Kopalni. Przecież powstanie odkrywki wiązałoby się z wysiedleniem ponad 3000 osób, zanieczyszczeniem środowiska, odwodnieniem dużych, i tak już mających deficyt wody, obszarów oraz powstaniem wielkiej, mającej ponad 20 km2, dziury w ziemi.

Taka perspektywa wzbudziła też sprzeciw władz gminy Zgierz, które negatywnie zaopiniowały wniosek Kopalni. Przeciw planom górników potestują również samorządy gminy sąsiednich, Starostwo Zgierskie, Zarząd Województwa Łódzkiego oraz parlamentarzyści z naszego regionu.

W tym miejscu będziemy na bieżąco zamieszczać informacje na temat podejmowanych przez mieszkańców gminy, lokalne stowarzyszenia i organizacje, władze gminy Zgierz, gmin ościennych i powiatu oraz parlamentarzystów działań, mających na celu niedopuszczenie do powstania kopalni odkrywkowej na naszym terenie.

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie rozpoznania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" i postulatu budowy kopalni odkrywkowej Uchwała Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zaakceptowania apelu gminy Zgierz negującego możliwość uzyskania przez KWB "Adamów" koncesji na rozpoznanie złoża "Rogóźno" Uchwała Rady Gminy Łęczyca z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zaakceptowania apelu gminy Zgierz negującego możliwość uzyskania przez KWB "Adamów" koncesji na rozpoznanie złoża "Rogóźno" Pismo mieszkańców gminy Zgierz i innych osób zainteresowanych z dnia 17 lutego 2009 r. dot. protestu przeciwko wydaniu koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" do Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pismo Zarządu Kombatantów RP i BWE Koło Zgierz z dnia 17 lutego 2009 r. dotyczące poparcia stanowiska gminy Zgierz w sprawie Rogóźna Pismo wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków z dnia 16 lutego 2009 r. do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o spowodowanie zablokowania wydania koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" Pismo wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków z dnia 16 lutego 2009 r. do Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego z prośbą o spowodowanie zablokowania wydania koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" Stanowisko Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Nie dla kopalni węgla brunatnego w Rogóźnie – RELACJA z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Zgierskiego - 13 lutego 2009 r. NIE dla kopalni „Rogóźno” - relacja z XXXV Sesji Rady Gminy Zgierz 40 lat odkrywki!? Wniosek Zarządu KWB "Adamów" do Wójta Gminy Zgierz o zorganizowanie spotkań przedstawicieli Kopalni z mieszkańcami terenów zalegania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" i terenów przyległych oraz odpowiedź Wójta Gminy Zgierz na wniosek APEL Rady Gminy Zgierz z dnia 7 lutego 2009 r. do mieszkańców gminy o niewyrażenie zgody na udostępnienie terenów wyznaczonych na dokonywanie badań celem rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" 9 lutego 2009 r. TVP Łódź nada program "Łódzkie forum" poświęcony planom utworzenia kopalni odkrywkowej w gminie Zgierz Opinia Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Stanowisko Starosty Zgierskiego, Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Gmin i Miast Powiatu Zgierskiego przeciwko inicjatywom zmierzającym do budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego "Rogóźno" oraz elektrowni na terenie gminy Zgierz przyjęte w dniu 3 lutego 2009 r. na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Zgierskiego w Bronisławowie Materiały prasowe otrzymane w dniu 3 lutego 2009 r. po konferencji prasowej Zarządu KWB "Adamów" S.A. dotyczącej planów inwestycyjnych wobec złoża "Rogóźno" w gminie Zgierz Wniosek Wójta Gminy Zgierz z dnia 2 lutego 2009 r. o nałożenie na KWB "Adamów" obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Postanowienie Rady Miasta Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Pismo Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej z dnia 30 stycznia 2009 r. do Wójta Gminy Zgierz o podjęciu przez Stowarzyszenia działań wspierających protest mieszkańców Stanowisko Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Postanowienie Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania do Ministerstwa Środowiska pism mieszkańców gminy Zgierz w sprawie wszczęcia rozprawy administracyjnej Postanowienie Wójta Gminy Ozorków z dnia 28.01.2009 roku w sprawie wydania opinii nt. udzielenia koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno", położonego na terenie gminy Zgierz w województwie łódzkim, dla Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" S.A. Pismo Stowarzyszenia Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2009 r. do Wójta Gminy Zgierz w sprawie poparcia stanowiska władz gminy Zgierz Pismo Wójta Gminy Zgierz z dnia 27 stycznia 2009 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Zgierz znak: ZŚ.7514-4/2008 z dnia 9 stycznia 2009 r. << Strona 2 z 3 >>
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: