GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Taryfy - archiwum Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.) i odprowadzania ścieków (w okresie 15 grudnia 2008 r. - 14 grudnia 2009 r.) na terenie Gminy Zgierz przez GZK w Dąbrówce Wielkiej Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na wydzielonym terenie Gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - Spółka z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Obowiązujące ceny za zużycie wody i odprowadzanie ścieków przez Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej (w okresie 13 listopada 2007 r. - 12 listopada 2008 r.) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na wydzielonym terenie Gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przez Spółkę z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Taryfa dla odprowadzania ścieków (w okresie 15 grudnia 2009 r. - 14 grudnia 2010 r.) na terenie Gminy Zgierz przez GZK w Dąbrówce Wielkiej Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na wydzielonych terenach Gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. realizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej oraz przez Spółkę z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na wydzielonych terenach Gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. realizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej oraz przez Spółkę z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Taryfa dla odprowadzania ścieków (w okresie 15 grudnia 2010 r. - 14 grudnia 2011 r.) na terenie Gminy Zgierz przez GZK w Dąbrówce Wielkiej Taryfa dla odprowadzania ścieków (w okresie 15 grudnia 2011 r. - 14 grudnia 2012 r.) na terenie Gminy Zgierz przez GZK w Dąbrówce Wielkiej Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na wydzielonych terenach Gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. realizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i wydzielonego obszaru gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., realizowane przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. Koszt wywozu nieczystości - odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgierz od 1 lutego 2008 roku Taryfa dla odprowadzania ścieków (w okresie 15 grudnia 2012 r. - 14 grudnia 2013 r.) na terenie Gminy Zgierz przez GZK w Dąbrówce Wielkiej Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i wydzielonego obszaru gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., realizowane przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na wydzielonych terenach Gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. realizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej
Gmina Menu: