GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

Pod koniec 2008 r. na mieszkańców gminy Zgierz jak grom z jasnego nieba spadła wiadomość, że Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" z Turku wystąpiła do Ministerstwa Środowiska o koncesje na rozpoznanie złoża węgla brunatnego w Rogóźnie.

Wzbudziła ona niepokój i sprzeciw mieszkańców tych terenów, którzy obawiają się planów Kopalni. Przecież powstanie odkrywki wiązałoby się z wysiedleniem ponad 3000 osób, zanieczyszczeniem środowiska, odwodnieniem dużych, i tak już mających deficyt wody, obszarów oraz powstaniem wielkiej, mającej ponad 20 km2, dziury w ziemi.

Taka perspektywa wzbudziła też sprzeciw władz gminy Zgierz, które negatywnie zaopiniowały wniosek Kopalni. Przeciw planom górników potestują również samorządy gminy sąsiednich, Starostwo Zgierskie, Zarząd Województwa Łódzkiego oraz parlamentarzyści z naszego regionu.

W tym miejscu będziemy na bieżąco zamieszczać informacje na temat podejmowanych przez mieszkańców gminy, lokalne stowarzyszenia i organizacje, władze gminy Zgierz, gmin ościennych i powiatu oraz parlamentarzystów działań, mających na celu niedopuszczenie do powstania kopalni odkrywkowej na naszym terenie.

Mapa Gminy Zgierz z zaznaczonym złożem "Rogóźno" i obszarem objętym wnioskiem o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża Stanowisko Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. - negatywne stanowisko wobec rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze Pismo Klubu Poselskiego LEWICA z dnia 16 kwietnia 2009 r. dotyczące prac legislacyjnych nad projektem ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Oświadczenie Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2009 r. zawierające stanowisko w sprawie programu działań wykonawczych Ministerstwa Gospodarki na lata 2009-2012 do projektu "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" Oświadczenie Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2009 r. zawierające stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696) Oświadczenie Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2009 r. zawierajace stanowisko w sprawie propozycji współpracy skierowanej przez Kopalnię Węgla Brunatnego "Adamów" Spółka Akcyjna Plany utworzenia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Rogóźnie - audycja dzisiaj (25 marca 2009 r.) na antenie Radia Maryja Pismo z Kancelarii Prezydenta RP z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące działań gmin Zgierz, Piątek i Ozorków zmierzających do zablokowania wydania koncesji na rozpoznanie złóż w okolicach Rogóźna Zaproszenie na akcję obywatelską "Klimatyczna Łódź" - 24 marca 2009 r. Odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2009 r. na pismo Wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków do Marszałka Sejmu RP z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczące projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Pismo mieszkańców gminy Zgierz i innych osób zainteresowanych z dnia 23 marca 2009 r. dot. protestu przeciwko wydaniu koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" do Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju Pismo wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków z dnia 23 marca 2009 r. do posłów z Komisji Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Skarbu Państwa z prośbą o wykreślenie z projektu nowej ustawy "prawo geologiczne i górnicze" zapisów pozbawiajacych gminy decyzyjności na wydawanie konscesji związanych z wydobyciem kopalin ze złóż Pismo Starosty Łęczyckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 12 marca 2009 r. do Marszałka Sejmu RP z prośbą o niedopuszczenie próby wprowadzenia projektu ustawy dotyczącej zmiany prawa górniczego i geologicznego Stanowisko Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyłączenia się do sprzeciwu wobec inicjatywy budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego "Rogóźno" Decyzja Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2009 r. o umorzeniu postępowania o udzielelnie koncesji KWB "ADAMÓW" na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" Odpowiedź z Urzędu Marszałkowiskiego w Łodzi z dnia 3 marca 2009 r. na pismo mieszkańców i właścicieli nieruchomości w gminie Zgierz z dnia 17 lutego 2009 r. Pismo Zarządu KWB "Adamów" z dnia 2 marca 2009 r. do Samorządu Gminy Zgierz z informacją o wycofaniu wniosku o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża "Rogóźno" i z inicjatywą wspólnego, kompleksowego rozpoznania zasobów mineralnych regionu Rogóźna List otwarty Marcina Pydy, mieszkańca Sokolnik, redaktora „Echa Sokolnik”, współzałożyciela Fundacji Ekologicznej „Miasto-Ogród Sokolniki” do Joanny Blewąski, dziennikarki „Gazety Wyborczej” Widziane zza miedzy... 27 lutego 2009 r. KWB "Adamów" wycofała wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża "Rogóźno" Pismo wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków z dnia 27 lutego 2009 r. do Marszałka Sejmu RP z prośbą o spowodowanie zablokowania wprowadzenia projektu ustawy dotyczącej zmiany prawa górniczego i geologicznego Informacja prasowa Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. z dnia 26 lutego 2009 r. o wycofaniu samodzielnego wniosku tylko na rozpoznanie złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w gminie Zgierz Stanowisko Rady Gminy Parzęczew z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Stanowisko Rady Miasta Ozorkowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Stanowisko Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Strona 1 z 3 >>
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: