Łódzki Obszar Metropolitalny


Aktualnie trwają prace nad projektem „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”. Dokument ten powstaje w oparciu o przygotowaną wcześniej „Diagnozę strategiczną Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z "Diagnozą strategiczną ŁOM" oraz "Raportem z I etapu konsultacji Strategii ŁOM" (dokumenty w formacie pdf):

Diagnoza strategiczna ŁOM

Raport z konsultacji

Załącznik 1 - Wyniki badania ankietowego

Załącznik 2 - Wyniki przeprowadzonych warsztatów konsultacyjnych w ramach „Forum Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"
Data publikacji: 2014-03-27 09:37