Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+


Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r.

Konsultacje mają na celu poznanie Pani/a opinii na temat projektu Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dostępny jest tutaj (w formacie pdf)

Projekt powstał na podstawie Diagnozy Strategicznej ŁOM (dostępna tutaj w formacie pdf) oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców w I etapie konsultacji (dostępne tutaj w formacie pdf).

Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).
Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, min. w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Informujemy, że
w ramach konsultacji odbędzie się pięć otwartych spotkań konsultacyjnych organizowanych w każdym z powiatów tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny.

Harmonogram spotkań:
   • Powiat Pabianicki - 24 kwietnia - godzina 14:00
     Starostwo Powiatowe Pabianice, ul Piłsudskiego 2 - Sala kominkowa,
   • Powiat Łódzki Wschodni - 6 maja - godzina 16:00
     Starostwo Powiatowe Łódź, ul. Sienkiewicza 3 - Sala konferencyjna (9 piętro),
   • Powiat Brzeziński - 6 maja - godzina 16:00
     Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 - Sala konferencyjna (1 piętro),
   • Powiat Zgierski - 7 maja - godzina 16:00
     Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a - Sala konferencyjna,

   • Miasto Łódź - 8 maja - godzina 16:00
     Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 - Duża Sala Obrad.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej projektu Strategii, która zostanie udostępniona w dniach od 24 kwietnia do 8 maja.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 maja 2014 r. za pomocą załączonego formularza na adres: sekretariat@pte.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj (w formacie doc)

Więcej informacji: www.uml.lodz.pl/strategia_lom, lub pod numerem telefonu 42 632 44 20.

Serdecznie zapraszamy!
Data publikacji: 2014-04-17 13:22