Obszar metropolitalny utworzony


W obecności Marszałka Województwa Łódzkiego 27 starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów powołało Łódzki Okręg Metropolitalny. Samorządy zgrupowane wokół stolicy województwa będą podejmować wspólne przedsięwzięcia, inwestycje, starać się o dofinansowanie unijne.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w Muzeum Włókiennictwa. Na sali zasiedli przedstawicieli samorządów województwa łódzkiego: powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego oraz Aleksandrowa Łódzkiego, Andrespola, Brójec, Dłutowa, Dmosina, Dobronia, Brzezin, Głowna, Jeżowa, Koluszek, Konstantynowa Łódzkiego, Ksawerowa, Lutomierska, Nowosolnej, miasto i gminy Ozorków, miasta i gminy Pabianice, Parzęczewa, Rogowa, Rzgowa, Strykowa, Tuszyna, miasta i gminy Zgierz. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Łodzi: prezydent Hanna Zdanowska i wiceprezydent Marek Cieślak, bo stolica regionu pełni rolę lidera programu.

Te samorządy zajmują 2,5 tys. km2 powierzchni i zamieszkuje je 1,1 mln osób. Na terenie ŁOM skoncentrowanych jest 126.966 podmiotów gospodarczych, co stanowi 54,2 proc. w województwie. Podmioty te wytworzyły w ubiegłym roku 45.549 mln zł, czyli ponad połowę PKB w regionie.

- Powstanie ŁOM to odpowiedź na rosnące znaczenie obszarów metropolitalnych dla rozwoju kraju i regionów oraz całej Unii Europejskiej - mówił marszałek Witold Stępień. - Obszary metropolitalne mają być w każdej skali potencjalnymi biegunami wzrostu społeczno-gospodarczego, a dodatkowym bodźcem ma być przekazanie z Brukseli na ich rozwój dodatkowych środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, którego początkiem był list intencyjny podpisany przez marszałka, wojewodę łódzkiego oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w grudniu 2012 r., zostało powołane jednogłośnie. Będzie ono decydować o wydatkowaniu 217 mln euro.

- Wierzę, że w pełni wykorzystamy możliwość, jaką dała nam Komisja Europejska w obecnej perspektywie finansowej i Stowarzyszenie z korzyścią dla integracji i rozwoju naszej metropolii zagospodaruje te pieniądze - mówiła prezydent Hanna Zdanowska. - Mam nadzieję, że przyczynią się one do poprawy między innymi stanu infrastruktury technicznej i społecznej, podniesienia spójności terytorialnej przyczyniając się do istotnego wzrostu roli Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w Polsce i Europie.

źródło: www.lodzkie.pl

Data publikacji: 2014-04-17 09:00