Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Gminne obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się 11 listopada 2012 r. w Białej. Spośród wielu miejsc na terenie gminy związanych z walkami Polaków o niepodległość, w tej miejscowości zlokalizowane są aż trzy – grób powstańców z 1863 r. za kościołem parafialnym, zbiorowa mogiła na cmentarzu żołnierzy poległych w bitwie w Kęblinach w nocy z 7 na 8 września 1939 r. oraz tablica na ścianie szkoły upamiętniająca mieszkańców wsi zamordowanych kilka dni później przez hitlerowców.
 
Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona przez ks. Stanisława Ochotnickiego w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej.
 
Po mszy Orkiestra Dęta działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej oraz szkół z terenu gminy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych Gminy Zgierz, reprezentanci policji, wojska i zawodowej straży pożarnej, delegacje instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tam zgromadzeni wysłuchali krótkich przemówień okolicznościowych, wygłoszonych przez Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza, Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz Mirosława Burzyńskiego i Wicestarosty Zgierskiego Marcina Karpińskiego, po których chór szkolny „Leśne Nutki” z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach pod batutą Beaty Wojakowskiej zaprezentował program patriotyczny. Po występie uczniów delegacje złożyły kwiaty. Wartę honorową pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego pełnili członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi, druhowie z OSP oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

(M.W.)

 

DELEGACJE SKŁADAJĄCE KWIATY:

W imieniu mieszkańców Gminy Zgierz:
Zdzisław Rembisz - Wójt Gminy Zgierz
Marek Kominiak - Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Cezary Piotrowski - Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych

W imieniu Rady Gminy Zgierz:
Mirosław Burzyński - Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Janusz Chaber - Radny Rady Gminy Zgierz
Paweł Pietrzak - Radny Rady Gminy Zgierz

W imieniu Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Owczarka:
Małgorzata Klęk - Dyrektor Biura Senatorskiego

W imieniu Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Artura Dunina: 
Piotr Ogrodowczyk - Asystent Posła
Kamil Michalak - Asystent Posła


W imieniu Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marka Matuszewskiego:
Katarzyna Kacprzak - Asystentka Posła

W imieniu Powiatu Zgierskiego:
Marcin Karpiński - Wicestarosta Zgierski

W imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz:
Adam Szreder i Franciszek Głowacz - Członkowie Związku

W imieniu 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego - Jednostki Wojskowej nr 2573 w Zgierzu:
kpt. Jacek Krawczyk

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu:
st. asp. Marek Włodarczyk - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu:
bryg. Zygmunt Kasprzyk - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu

Delegacje Szkół Gminnych:
Elżbieta Sobczyńska - Kaźmierczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym z uczniami
Blanka Hauke - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej z uczniami
Anna Kulik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej z uczniami
Marek Stangreciak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie z uczniami
Eulalia Banczerowska - Wiśniewska - Nauczyciel Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach z uczniami
Ewa Osówniak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku z uczniami
Krzysztof Wołowski - Nauczyciel Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie z uczniami

W imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej:
Jan Wojciechowski - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Jóźwiak - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jarmusz - Sekretarz Zarządu

W imieniu Miejsko-Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu:
Romana Zając - Członek Zarządu
Halina Szymańska - Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

W imieniu Sołectwa Biała:
Wacław Zając - Sołtys Sołectwa Biała 
Bożena Zdrojewska - Członek Rady Sołeckiej
Zbigniew Klubowski - Członek Rady Sołeckiej

W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Przy Szkole Podstawowej w Białej:
Tomasz Stańczykowski - Prezes
Renata Wiśniewska - Skarbnik
Bernard Palmowski - Członek Zarządu


Poczty sztandarowe wystawiły: jednostki OSP z Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin, Rogóźna, Szczawina i Ustronia - Grotnik, szkoły podstawowe z Besiekierza Rudnego i Dąbrówki Wielkiej oraz zespoły szkolno-gimnazjalne z Grotnik, Słowika i ze Szczawina


Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąnej pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka.

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Data publikacji: 2012-11-15 13:50