Wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska


W dniach 10 – 13 czerwca 2013 r. 49 osobowa grupa reprezentantów Gminy Zgierz uczestniczyła w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „Lokalny lider w ekomuzeum – wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Pierwszy dzień upłynął uczestnikom w podróży do Augustowa. Podczas drogi przypomniane zostały cele projektu i omówiono program szkoleń.
 
Drugi dzień rozpoczęło szkolenie pn. „Ekomuzea i Zielone Szlaki Greenways - metody ochrony i prezentacji lokalnego dziedzictwa”, prowadzone przez Karolinę Likhtarovich z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. W pierwszej, teoretycznej części trenerka opowiedziała uczestnikom czym są ekomuzea, zielone szlaki i questing, przybliżyła historię ich powstawania na świecie i w Polsce oraz podała przykłady ich realizacji. W części warsztatowej szkolenia kilkuosobowe grupy określiły i zaprezentowały walory i zasoby swoich sołectw. W trakcie wystąpień każda grupa mogła przedstawić swoje pomysły i rozważyć możliwości wykorzystania ich do stworzenia ekomuzeum, zielonych szlaków bądź questów. Ważne były również rady prowadzącej oraz członków pozostałych grup. Grupy składały się z przedstawicieli różnych sołectw, zatem zajęcia były też wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania innego spojrzenia na swoje miejscowości oraz integracji.
 
Po szkoleniu uczestnicy wyjazdu udali się do Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku na warsztaty pisankarskie oraz spotkanie z osobami zaangażowanymi w utworzenie ekomuzeum „W krainie lipskiej pisanki”. Ciekawa i bogata ekspozycja pisanek oraz starych sprzętów domowych, gospodarskich i rybackich umożliwiła zwiedzającym poznanie historii i tradycji tego rejonu Polski. Sporą frajdę mieli uczestnicy warsztatów pisankarskich. Wykonywanie pisanek okazało się nie być takie proste. Jednak pomimo dość koślawych na początku wzorów, z biegiem czasu ręce nabierały wprawy i efekty końcowe prezentowały się już całkiem przyzwoicie.
 
Po powrocie do Augustowa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Fundacji Biebrzańskiej: Członkiem Zarządu Franciszkiem Wiesławem Bochonko i pracownikami Biura Fundacji: Anną Osakowicz i Katarzyną Korzeniewską. Zaproszeni goście opowiedzieli jego uczestnikom o swojej LGD – jej historii, funkcjonowaniu, obszarach aktywności, bieżącej działalności, problemach z jakimi się borykają i planach na przyszłość. W rewanżu Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz i Wioleta Głowacka, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Urzędu Gminy Zgierz i Członek Zarządu Fundacji przedstawili miejscowym działaczom informacje o Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, do której należy Gmina Zgierz (obie prezentacje dostępne w formacie pdf w linkach pod tekstem). Była to okazja do poznania dokonań i sposobów działania obu grup oraz wymiany doświadczeń we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w różnych częściach kraju. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja grillowa z zaproszonymi gośćmi.
 
Trzeciego dnia odbyło się szkolenie „Liderzy i animatorzy społeczni”, połączone ze spotkaniem ze Stanisławem Łapciukiem – sołtysem miejscowości Bagny w gm. Dąbrowa Białostocka, laureatem tytułu Sołtys Roku 2010. Całość poprowadziła Karolina Likhtarovich, a sołtysowi towarzyszył Mieczysław Sawośko, Członek Rady Sołeckiej i Dyrektor Publicznej Szkoły w Bagnach, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Placówka”.
Wieś Bagny to niewielka, bo licząca około 230 mieszkańców miejscowość położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka. Zdecydowana większość jej mieszkańców zajmuje się rolnictwem, hodowlą bydła mlecznego, mięsnego, ogrodnictwem i warzywnictwem. Jednak społeczność Bagien może pochwalić się wieloma osiągnięciami i aktywną pracą na rzecz swojej wsi. W prezentacji przygotowanej przez Stanisława Łapciuka i Mieczysława Sawośko (dostępna w formacie pdf w linku pod tekstem) widać było, że miejscowość tętni życiem i jest nastawiona na podejmowanie nowych wyzwań. Na przykład, gdy w 2001 r. została zamknięta miejscowa podstawówka, mieszkańcy powołali stowarzyszenie, które z sukcesami prowadzi ją od 2002 r. W ogóle szkoła jest centrum życia kulturalnego i społecznego wsi. Zrealizowano w niej wiele projektów, nie tylko oświatowych i odbywa się tam większość imprez sołeckich, m.in. Dzień Bagien oraz Dzień Rodzin, Jasełka, Choinka i wiele innych. W 2012 r. wieś wzbogaciła się o świetlicę wiejską i przyległą infrastrukturę: dwa boiska do piłki nożnej oraz siatkowej, parking, chodniki w centrum wsi oraz skwer zieleni. Całość powstała w ramach unijnego programu „Odnowa Wsi”. Nowo wybudowana świetlica została siedzibą Żeńskiej Drużyny Strażackiej działającej przy OSP Bagny oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Sołectwo z sukcesami bierze udział w konkursach i jest pionierem wielu działań, np. zwyciężyło w konkursie „Inicjatywa Sołecka Roku 2008” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod patronatem Wojewody Podlaskiego, jako pierwsze w gminie przystąpiło do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie roślinno-stawowym i jako pierwsze w województwie podlaskim zorganizowało zbiórkę folii rolniczej. Jak widać we wsi Bagny wiele się dzieje, nie dziwi więc, że Stanisław Łapciuk został Sołtysem Roku 2010. Jednak nie czuje się jedynym ojcem tego sukcesu, co podkreślił mówiąc na spotkaniu, że to „mieszkańcy wsi Bagny wyróżniają się na tle innych sołectw dużą aktywnością na rzecz prac społecznych i integracji społeczności lokalnej, pomagają w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, angażują się we współdziałanie na rzecz dobra wspólnego”.
Aktywność mieszkańców i charyzma sołtysa wsi Bagny zrobiły duże wrażenie na uczestnikach spotkania, którzy mieli wiele pytań dotyczących wykonanych i planowanych inicjatyw.
 
W kolejnej części szkolenia, odbyły się warsztaty dotyczące cech osobowości, które powinien mieć lider i roli, jaką pełni on w społeczności. Uczestnicy poznali m.in. definicję przywództwa, jego rodzaje i charakteryzujące je elementy. Podczas pracy w grupach stworzyli portrety lidera, a w czasie zabawy „w pociąg” mieli okazje „przećwiczyć” różnice między rolą lidera a członka grupy i wynikającymi z tego podziałami zadań i odpowiedzialności.
Po warsztatach każdy z uczestników mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerką i uzyskać informacje, co do możliwości i sposobów realizacji pomysłów, które narodziły się podczas wyjazdu studyjnego.

Na zakończenie cyklu szkoleniowego prowadząca zajęcia Karolina Likhtarovich z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa wręczyła kursantom zaświadczenia o udziale, po czym grupa miała zasłużony czas wolny. W jego ramach wszyscy udali się w rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej „Sajno” śladami papieża Jana Pawła II do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła w Studzienicznej. Po ponad trzygodzinnej wyprawie uczestnicy udali się na kolację, podczas której mogli skosztować regionalnych specjałów.

Czwartego dnia grupa opuściła gościnny Augustów i udała się w podróż powrotną, podczas której podsumowano wyjazd i wręczono drobne upominki przedstawicielom najbardziej wyróżniających się sołectw podczas tego wyjazdu. Po południu wszyscy szczęśliwie powrócili do Zgierza, umawiając się na konferencję kończącą cały projekt. Odbędzie się ona 12 lipca br. o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i będzie otwarta dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

M.W.

Prezentacja o LGD Fundacja Biebrzańska

Prezentacja o LGD Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"

Prezentacja o wsi Bagny

Data publikacji: 2013-06-18 13:30