Konferencja promująca działalność Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii   
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

30 września w Saniach (gmina Aleksandrów Łódzki) odbyła się konferencja promująca działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

Przybyłych gości powitali: Jacek Lipiński - Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego i Jolanta Pęgowska - Prezes Fundacji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: gmin wchodzących w skład Fundacji, partnerów Fundacji, Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Aleksandrowie Łódzkim, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gminę Zgierz reprezentowali: Wójt Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Mirosław Burzyński, Zastępca Wójta Marek Kominiak, Sekretarz Bogusława Szczecińska oraz Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta Głowacka.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję by zapoznać się z oceną wdrażania lokalnych strategii rozwoju LGD w Polsce, którą przedstawił Krzysztof Kołodziejak - Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych w ARiMR w Warszawie. Wysłuchali również wystawienia dr Leszka Leśniaka z CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie nt. „Aktywność społeczna mieszkańców wsi droga do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich”. Tematem bardzo istotnym dla LGD była perspektywa finansowa rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013 omawiana przez przedstawiciela Departamentu Funduszu Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Goście konferencji zostali zapoznani z filmem przedstawiającym wdrażanie PROW w gminach partnerskich Fundacji. Następnie beneficjenci „Małych projektów” pokazali jak zrealizowali swoje projekty, podzielili się swoimi uwagami i problemami z jaki zmagali się w trakcie ich realizacji. Z naszej gminy projekt „Noc Świętojańska” przedstawiła Barbara Polasińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej wraz z pracownikiem Katarzyną Leszczak.

W trakcie konferencji rozdane zostały wyróżnienia za aktywny udział w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2011. Takie wyróżnienia trafiły również do nas – dla Urzędu Gminy i dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżaznej.

Konferencja była okazją, by poznać nowych partnerów Fundacji, jak również wymienić doświadczenia i uwagi do wdrażanych projektów.

Część artystyczną przedstawiły dzieci z zespołu ludowego „Podskok” z Gminy Aleksandrów Łódzki, a smaczny poczęstunek na zakończenie konferencji został przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Saniach.

W.G.

Data publikacji: 2011-10-06 14:02