Konferencja promująca działalność LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

7 grudnia w siedzibie OSP w Lutomiersku odbyła się konferencja promująca działalność LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Gminę Zgierz reprezentowali Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak, Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka, Kierownik Referatu Samorządowo-Administracyjnego Agnieszka Chmieleska.

W trakcie imprezy Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Renata Zielińska omówiła możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Kolejnym zaproszonym gościem był Prezes LGD „Krzemienny Krąg” Jarosław Kuba, który opowiedział o innowacyjnych działaniach na obszarach wiejskich na przykładzie miejscowości Bałtów.

Gminy działające w Fundacji „PRYM”, które wdrażały projekty z „Małych grantów” prezentowały swoje osiągnięcia i przedstawiały swoje innowacyjne projekty. Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka przedstawiła projekt pn. „Wrześniowa historia gminy Zgierz - rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne”, który miał na celu integrację mieszkańców gminy poprzez upamiętnienie ważnych wydarzeń związanych z II wojną światową mających miejsce na terenie gminy Zgierz. Projekt zrealizowany został 9 września 2012 r. w Jeżewie.

W trakcie konferencji został przedstawiony projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”, w którym uczestniczyła również gmina Zgierz. Pracownicy gminy uczestniczyli w szeregu szkoleń merytorycznych dostosowanych do zajmowanych stanowisk. Przedstawiciele REFA wręczyli na ręce Wójta Gminy Zgierz dyplom dla gminy Zgierz za aktywny udział i zaangażowanie w realizację projektu.Po części oficjalnej była część artystyczna przygotowana przez Ośrodek Kultury w Lutomiersku.

Była to już siódma konferencja promująca działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

W.G.

Data publikacji: 2012-12-18 12:03