Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie


2 czerwca 2013 r. w Rogóźnie był dniem szczególnie uroczystym dla jego mieszkańców, a przede wszystkim strażaków – ochotników. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna – najstarsza jednostka w Gminie Zgierz – obchodziła Jubileusz 100-lecia powstania. Uroczystości rocznicowe były połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Uroczystości rozpoczął przemarsz druhen i druhów z OSP w Rogóźnie spod remizy do Gieczna. Tam, w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba, odbyła się uroczysta msza św. w intencji jednostki - jubilatki, jej członków i sympatyków, celebrowana przez ks. Tadeusza Gielca. Oprawę muzyczną mszy i całej uroczystości zapewniły: Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestra Dęta OSP z Brzezin. Po mszy poczty sztandarowe OSP, strażacy i goście jubileuszu przemaszerowali przed remizę, gdzie odbyła się główna część obchodów.

W tym szczególnym dniu do Rogóźna przybyli: Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Ryszard Szmaja, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st. bryg. Krzysztof Zieliński, Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu dh Andrzej Ruciński, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Zastępca Wójta Marek Kominiak, Radni: Janusz Chaber, Stanisław Dynek (zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zgierzu), Piotr Gadomski, Marian Jóźwiak, Barbara Kaczmarek, Paweł Pietrzak, Halina Szymańska i Marek Telenda, Sekretarz Gminy Bogusława Szczecińska, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska, Komendant Gminny OSP Stanisław Stańczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu Elżbieta Zytek, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba w Giecznie ks. Tadeusz Gielec, pracownicy Urzędu Gminy Zgierz: Katarzyna Cieślak i Maciej Wrzesiński i Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Leszczak, delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Zgierz oraz Brzezin i Modlnej, a także mieszkańcy Rogóźna i okolicznych miejscowości.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu, Prezes OSP w Rogóźnie Jan Wojciechowski przywitał przybyłych gości, a jego Zastępca, Piotr Beniak, przedstawił historię jednostki. Następnie zostały wręczone odznaczenia i medale. I tak Jednostka OSP w Rogóźnie została odznaczona Złotym Znakiem Związku, a wyróżniający się strażacy odebrali:
 - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Włodzimierz Stańczyk, Stefan Wiśniewski, Czesław Wojciechowski, Leszek Beniak, Jarosław Przychodni, Stanisław Witczak i Andrzej Szczepaniak;
 - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Wiesław Rogalski;
 - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Piotr Beniak, Roman Królikowski, Tomasz Skopiak, Wojciech Kociak, Michał Studziński i Piotr Szczepaniak;
 - Odznakę „Wzorowy Strażak”: Sebastian Kuzańki, Tomasz Barylak, Mateusz Trzmielak, Bartłomiej Stańczyk i Adam Jabłoński.

Wręczono również odznaki „Za wysługę lat”, które otrzymali druhowie:
 - za 65 lat - Stanisław Kościan, Józef Kociak, Wiktor Majchrzak;
 - za 55 lat - Jan Janiszewski;
 - za 50 lat - Stanisław Witczak, Jan Błocisz, Stefan Wiśniewski;
 - za 40 lat - Jan Wojciechowski, Czesław Wojciechowski;
 - za 35 lat - Stanisław Owczarek, Tadeusz Kociak, Wiesław Rogalski, Zdzisław Paradowski;
 - za 30 lat - Leszek Beniak, Andrzej Owczarczyk, Włodzimierz Stańczyk;
 - za 25 lat - Krzysztof Chyliński, Andrzej Szczepaniak, Jarosław Przychodni, Paweł Przychodni;
 - za 20 lat - Arkadiusz Markiewicz;
 - za 10 lat - Wojciech Kociak, Michał Studziński, Piotr Szczepaniak, Marcin Pawlak, Tomasz Skopiak, Bohdan Królikowski;
 - za 5 lat - Piotr Beniak, Mateusz Trzmielak, Bartłomiej Stańczyk, Tomasz Barylak.

W ramach obchodów Gminnego Dnia Strażaka odznakę „Za wysługę lat” za 60 lat wręczono dh. Stanisławowi Dynkowi, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zgierzu.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył dh Stefan Wiśniewski. Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia i wręczanie okolicznościowych upominków. W wystąpieniach szczególnie podkreślano rolę dziedzictwa i tradycji OSP w Rogóźnie, wynikających ze stuletniej działalności oraz konieczność przekazywania najlepszych strażackich wartości kolejnym pokoleniom. Po przemówieniach i defiladzie pododdziałów OSP goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, po czym przeszli do strażnicy OSP na koncert połączonych orkiestr dętych i poczęstunek.

M.W.

Data publikacji: 2013-06-04 14:40