Podsumowanie projektu edukacyjnego „Indywidualność siłą”


24 czerwca w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się spotkanie podsumowujące realizację w gminnych szkołach projektu edukacyjnego pn. „Indywidualność siłą”.

Spotkanie rozpoczęła Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska, dziękując w imieniu Wójta Gminy Zgierz i Biura Projektu kadrze prowadzącej zajęcia oraz dyrektorom szkół za dobrą współpracę w trakcie trwania projektu i zaangażowanie.

Koordynator projektu Wioleta Głowacka wraz z pracownikiem ds. realizacji zajęć Agnieszką Filipczak i pracownikiem ds. finansowych Jadwigą Afiniec podsumowały półtoraroczny projekt.

W bezpłatnych zajęciach dodatkowych uczestniczyło 286 uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Besiekierzu Rudnym, Białej, Dąbrówce Wielkiej, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Szczawinie. Zostali oni wytypowani na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez specjalne zespoły powołane do tego celu w poszczególnych szkołach.

Przez trzy semestry (od lutego 2012 r.) przeprowadzono 1080 godzin zajęć logopedycznych, 406 godzin zajęć terapii pedagogicznej, 120 godzin zajęć socjoterapii, 960 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce języka polskiego i matematyki, 150 godzin zajęć na basenie korygujących wady postawy oraz 880 zajęć rozwijających różnorakie uzdolnienia i zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, taneczno-ruchowe, teatralno-recytatorskie, humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, sportowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano gminie Zgierz dofinansowanie w wysokości 217 tysięcy złotych.

M.K.

Przejdź do galerii zdjęć tutaj

Data publikacji: 2013-06-25 14:47