Wycieczka integracyjna uczestników projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” do Warszawy


Projekt systemowy pn. "Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu zgodnie z Działaniem 7.1.1 ma na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Oprócz zajęć dydaktycznych w Klubie Integracji Społecznej rozwijających osobowość uczestników i szkoleń zawodowych dających im odpowiednie kwalifikacje zawodowe, są też inne atrakcyjne formy uczestnictwa promujące integrację uczestników projektu.

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii   
 

 

 
 
 
  
 
  29 września 2011 r. uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Wycieczka autokarowa do Warszawy oprócz integracji miała również na celu pokazanie uczestnikom projektu najciekawszych miejsc naszej stolicy.

Niewątpliwie najpiękniejszym i najbardziej znaczącym miejscem jest Zamek Królewski w Warszawie. Początki Zamku sięgają XIV wieku. Za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. Był rezydencją królewską i miejscem obrad sejmu. W czasie zaborów znaczna część zbiorów zamkowych i dzieł sztuki znalazła się w Rosji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znaczna część zbiorów powróciła na dawne miejsce. We wrześniu 1939 r. Zamek został zbombardowany, jednak udało się uratować niektóre elementy wystroju wnętrz i dzieła sztuki. We wrześniu 1944 r. Zamek został wysadzony w powietrze przez wojska niemieckie. Decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego podjęto dopiero w 1971 r., a w 1984 r. udostępniono zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza Zamku Królewskiego. Dziś jest miejscem uroczystości państwowych, centrum prezentacji dzieł sztuki z największych europejskich kolekcji.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Muzeum Powstania Warszawskiego umieszczone w stuletnich budynkach po starej elektrowni tramwajowej. Nowatorskie formy prezentacji i ukazywania dziejów Powstania Warszawskiego są na miarę XXI wieku. Zwiedzających wszystko tu zaskakuje. Monitory umieszczone w kanałach i barykadach, telefony przez które można posłuchać wspomnienia powstańców, dziury po pociskach, z których dochodzą dźwięki walczącego miasta. Zrekonstruowany fragment samolotu, z którego dokonywano zrzutów zaopatrzenia oraz fragment warszawskich kanałów służących powstańcom do komunikacji i ewakuacji. Niezwykłe wrażenie wywiera film „Miasto Ruin” wyświetlany w technice 3 D.

W programie wycieczki było również zwiedzanie Starego Miasta, które również odegrało ważną i krwawą rolę w okresie powstańczych dni. Wszystkich uczestników urzekła kolorowa Starówka Warszawska. Niezwykle interesującym i jednym z najbardziej monumentalnych w stolicy jest Pomnik Powstańców Warszawy, jako hołd wszystkim uczestnikom powstania warszawskiego.


Koordynator Projektu
Małgorzata Bibel

Data publikacji: 2011-10-12 09:47