Nowy rok szkolny rozpoczęty


1 września na szkolnych korytarzach znów zagościł gwar i śmiech uczniów. Wakacyjne wspomnienia przerwał pierwszy dzwonek, który zapraszał na apel.

 


Nowy rok szkolny z uczniami szkół w Szczawinie, Słowiku, Giecznie i Dąbrówce Wielkiej powitali Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz oraz Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezary Piotrowski.

Podczas inauguracji w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej, Wójt Gminy Zgierz wręczył nominację na stanowisko dyrektora tej szkoły. Funkcję tę sprawować będzie przez następnych 5 lat Anna Kulik.Dzięki pozyskanym przez Gminę Zgierz środkom unijnym na realizację projektu pn. „Świat dziecka”, przedszkolaki zawitały do świetnie wyposażonych, nowoczesnych i przyjaznych oddziałów przedszkolnych.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Białej, Besiekierzu Rudnym, Dąbrówce Wielkiej, Szczawinie, Giecznie i Słowiku.
Do oddziałów zakupiono nowe meble, sprzęty (telewizory, tablice interaktywne, laptopy, rzutniki itp.), wyposażenie toalet i kuchni, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne i zabawki. Doposażonych zostanie również pięć placów zabaw.Przejdź do galerii zdjęć tutaj

Nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele wyzwań i obowiązków. Wszystkim uczniom życzymy zatem zapału do pracy w ciągu nadchodzących 10 miesięcy oraz cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
Data publikacji: 2014-09-04 13:28