Wycieczka Kół Gospodyń Wiejskich w rejon świętokrzyski


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii   
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

W dniach 7-8 października przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych z kapelą wraz Wójtem Gminy Zdzisławem Rembiszem i Kierownikiem Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Wioletą Głowacką uczestniczyli w wyjeździe w Rejon Świętokrzyski. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale dobre humory dopisywały całą drogę.

Pierwszym miejscem naszego wyjazdu było Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Kolejnym miejscem była Jaskinia Raj w Chęcinach. Jaskinia odkryta została w latach 1963-1964. Ze względu na bogatą szatę naciekową, walory naukowe i dydaktyczne objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody, jest też chronionym stanowiskiem archeologicznym. Otwarcie jaskini dla ruchu turystycznego nastąpiło w 1972 roku. Długość trasy turystycznej wynosi 180 metrów i rozpoczyna się w pawilonie, gdzie zorganizowana jest wystawa muzealna wprowadzająca turystów w tematykę krasu. Można zobaczyć tu znalezione w namulisku krzemienne narzędzia pracy człowieka neandertalskiego, zamieszkującego jaskinię ok. 50.000 lat temu, a także szczątki prehistorycznych zwierząt - mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego - będących obiektem polowań i szukających w jaskini schronienia. W muzeum odtworzone zostało obozowisko rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielkości postaciami.

Następnie zwiedziliśmy ruiny zamku królewskiego z przełomu XIII/XIV wieku, górującego nad miejscowością Chęciny.

Na Świętym Krzyżu, gdzie znajdują się relikwie Świętego Krzyża, cała grupa otrzymała błogosławieństwo, brat z klasztoru Ojców Oblatów oprowadził nas po wystawie misyjnej i opowiedział o działalności Ojców.

W Kielcach obejrzeliśmy Rezerwat Przyrody Kadzielnia, Stare miasto z Ratuszem i Rynkiem oraz Katedrę.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy najstarsze drzewo pomnik przyrody – Dąb Bartek. Wiek tego drzewa oceniany jest wg najnowszych badań na 645-670 lat.

Wyjazd był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i integracji.


W.G.

Data publikacji: 2011-10-11 10:32