Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

11 listopada 2011 r. w Białej odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tej miejscowości jest wiele miejsc związanych z walkami Polaków o niepodległość – za kościołem parafialnym znajduje się grób powstańców z 1863 r., w zbiorowej mogile na cmentarzu spoczywają żołnierze polegli w bitwie w Kęblinach z 7 na 8 września 1939 r., a mieszkańców wsi zamordowanych kilka dni później przez hitlerowców upamiętnia tablica na ścianie szkoły.
 
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej. Odprawił ją ks. proboszcz Stanisław Ochotnicki, który w kazaniu podkreślał, jak trudna i krwawa była polska droga do niepodległości podczas 123-letniej niewoli.
 
Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty.
W kolumnie prowadzonej przez Ułana Krzysztofa Szymańskiego ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Bierzewice im. Pułku Ziemi Łęczyckiej przemaszerowały: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczawina, poczty sztandarowe jednostek OSP z Białej, Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej, Kęblin, Rogóźna i Szczawina oraz szkół w Besiekierzu Rudnym, Grotnikach, Słowiku i Szczawinie. Za nimi szli Senator RP Andrzej Owczarek, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych gminy Zgierz, reprezentanci policji, wojska i zawodowej straży pożarnej, delegacje instytucji i stowarzyszeń, szkół z terenu gminy oraz mieszkańcy gminy.
 
Pod pomnikiem zgromadzeni wysłuchali krótkich przemówień okolicznościowych wygłoszonych przez Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza, Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz Mirosława Burzyńskiego i Senatora RP Andrzeja Owczarka. Po wystąpieniach chór szkolny „Słowikowe trele” z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku prowadzony przez Wiktora Kaźmierczaka zaprezentował program patriotyczny, nawiązujący do wydarzeń z historii walk niepodległościowych.
 
Po występie uczniów delegacje złożyły kwiaty. Wartę honorową pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego pełnili członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli:
 
w imieniu mieszkańców Gminy Zgierz:
Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy Zgierz
Marek Kominiak – Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Cezary Piotrowski – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
w imieniu Rady Gminy Zgierz:
Mirosław Burzyński – Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Grażyna Ojrzyńska – Radna Gminy Zgierz
Janusz Chaber – Radny Gminy Zgierz
 
Andrzej Owczarek – Senator RP
 
w imieniu posła na Sejm RP Artura Dunina:
Piotr Ogrodowczyk
 
w imieniu posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego:
Krzysztof Kozłowski – Radny Powiatu Zgierskiego
 
w imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz:
Adam Szreder
 
w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu:
asp. Marek Włodarczyk – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
 
w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu:
bryg. Zygmunt Kasprzyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
 
delegacje gminnych szkół:
Elżbieta Sobczyńska- Kaźmierczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym z uczniami
Blanka Hauke – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej z uczniami
Anna Kulik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej z uczniami
Marek Stangreciak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie z uczniami
Maria Teresa Socalska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach z uczniami
Ewa Osówniak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku z uczniami
Jolanta Chojecka-Stępniewska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie z uczniami
 
w imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:
Jan Kowalczyk – Komendant Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Stanisław Stańczyk – Prezes OSP z Dąbrówki
Andrzej Jóźwiak – Prezes OSP z Dzierżąznej
 
w imieniu Miejsko-Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu:
Halina Szymańska
 
w imieniu Sołectwa Biała:
Wioleta Głowacka – członek Rady Sołeckiej
Zbigniew Klubowski – członek Rady Sołeckiej

(M.W.)
 
tekst: Urząd Gminy Zgierz - Referat Rozwoju i Promocji Gminy
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Data publikacji: 2011-11-14 16:05