Dzień Edukacji Narodowej w gminnych szkołachKliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie ma w Polsce szkoły, w której nie odbywałyby się z tej okazji uroczyste apele. To także doskonała okazja do wyróżnienia i uhonorowania najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników oświaty.

Najwyższe rangą odznaczenia, przyznane w tym roku pracownikom oświaty w gminie Zgierz, odbiorą nauczyciele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie: Urszula Cłapińska i Krzysztof Wołowski oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku Anna Ślęzowska. Znaleźli się oni bowiem w zaszczytnym gronie uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal jest polskim odznaczeniem resortowym, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uroczyste wręczenie medali odbędzie się 25 października w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ, podczas wojewódzkich obchodów DEN.Urszula Cłapińska
jest nauczycielką muzyki w ZSG w Szczawinie oraz współzałożycielką i kierownikiem muzycznym Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”, który reprezentuje szkołę, gminę Zgierz i powiat zgierski podczas występów, koncertów i przeglądów zespołów w kraju i za granicą. Pani Urszula prowadzi ponadto chór szkolny, jej uczniowie w 2007 r. brali udział w biciu rekordu Guinessa w Łodzi w ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”. Jest współorganizatorką wielu szkolnych uroczystości i projektów edukacyjnych.Krzysztof Wołowski jest nauczycielem historii w ZSG w Szczawinie. Pełni funkcję wiceprezesa w działającym przy szkole Stowarzyszeniu „Szkoła Jutra”. Aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów, lokalną społecznością oraz wieloma instytucjami, m.in. Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Łodzi, Muzeum Miasta Zgierza, Towarzystwem Przyjaciół Zgierza, Stowarzyszeniem Historycznym „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi, Gminą Zgierz. Przygotowuje szkolne uroczystości patriotyczne, krzewiąc takie wartości jak: honor, patriotyzm, uczciwość, odwaga, skromność i tolerancja. Jego uczniowie osiągają wysokie noty w konkursach historycznych. Współorganizuje rajdy edukacyjne odbywające się na terenie gminy Zgierz, tj.: Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Wraz z grupą młodzieży opiekuje się zbiorową mogiłą żołnierzy na cmentarzu w Szczawinie. W 2011 r. zainicjował w Szczawinie uroczystość sadzenia Katyńskich Dębów Pamięci. Był zaangażowany w realizację projektu „Ocalmy perły drewnianej architektury”.Anna Ślęzowska jest wicedyrektorem w ZSG w Słowiku i nauczycielką matematyki. Jej uczniowie osiągają wysokie noty w ramach konkursów matematyczno-przyrodniczych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Pani Anna ciągle wzbogaca swój warsztat pracy o nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeprowadza szkolenia doskonalące umiejętności innych nauczycieli. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz egzaminatorem z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Koordynuje projekt edukacyjny „Dajmy sobie szansę”, realizowany dzięki pozyskanym przez szkołę środkom z Unii Europejskiej.

W trakcie uroczystych apeli szkolnych, które odbyły się 15 października, wyróżnionym przez Ministra Edukacji Narodowej nauczycielom pogratulowali: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz oraz Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezary Piotrowski.

W szkołach na terenie gminy Zgierz pracuje obecnie 174 nauczycieli i 45 osób zajmujących się administracją i obsługą. Co roku z okazji święta edukacji Wójt Gminy Zgierz przyznaje nagrody finansowe dla nauczycieli szczególnie zasłużonych dla gminnego szkolnictwa. Tym razem za duży wkład pracy dydaktycznej wyróżnieni zostali:Barbara Malinowska - nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Białej, opiekun szkolnego koła turystycznego „Wszędobylscy”,Ewa Osówniak - dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku,

oraz Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu Rudnym.

Były również specjalne podziękowania i nagrody przyznawane nauczycielom oraz pracownikom szkolnym przez dyrektorów szkół.

Dzień Edukacji Narodowej to również czas, kiedy uczniowie mogą podziękować swoim mentorom za ich codzienny trud, serce oraz wkład w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. W każdej ze szkół, maluchy i młodzież, przygotowali występy artystyczne.M.K.

Czytaj również: Relacja z obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w SzczawinieData publikacji: 2012-10-18 12:32