Podsumowanie naboru wniosków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok


22 października w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się spotkanie dla przedstawicieli sołectw, którego głównym tematem było podsumowanie naboru wniosków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz podziękował wszystkim sołtysom i członkom rad sołeckich za duże zaangażowanie przy tworzeniu wniosków, organizowaniu spotkań z mieszkańcami, tworzeniu zadań do realizacji. Fundusz Sołecki będzie realizowany w naszej gminie po raz pierwszy i wszystkie sołectwa zmobilizowały się by wziąć w nim udział.

Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka omówiła natomiast projekty złożone przez sołectwa, a Kierownik Referatu Samorządowo-Administracyjnego Agnieszka Chmieleska poinformowała zebranych o obwodach głosowania i Karcie Dużej Rodziny

W spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Zgierz Ewa Kubiak.

W marcu br. Rada Gminy Zgierz podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2015 r. wynosić będzie on około 533.700 zł. Gmina będzie ubiegać się o zwrot z budżetu państwa 40 proc. wydatków dokonanych w ramach funduszu.

Zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami, w przyszłym roku w ramach środków z funduszu sołeckiego realizowane będą zadania w zakresie:
  • naprawy, utwardzenia lub rozbudowy dróg gminnych – w 17 sołectwach (Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Brachowice, Ciosny, Emilia, Glinnik, Józefów, Kania Góra, Kwilno, Lorenki, Rogóźno, Szczawin, Warszyce, Wola Branicka, Wola Rogozińska) na łączną kwotę około 161.700 zł;
  • remontów i modernizacji obiektów użyteczności publicznej (świetlic, remiz) – w 7 sołectwach (Biała, Dzierżązna, Jedlicze A, Jedlicze B, Szczawin, Ustronie, Wypychów) na łączną kwotę ponad 91.000 zł;
  • wykonania siłowni zewnętrznych – w 6 sołectwach (Dąbrówka Strumiany (wspólnie z Dąbrówką Wielką), Gieczno, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rosanów, Słowik) na łączną kwotę około 83.500 zł;
  • urządzenia istniejących przystanków autobusowych (montaż wiat, utwardzenie nawierzchni) – w 5 sołectwach (Dąbrówka Strumiany (wspólnie z Dąbrówką Wielką), Dąbrówka Wielka, Grotniki, Janów, Kania Góra) na łączną kwotę około 49.200 zł;
  • ustawienia planów miejscowości i znaków drogowych – w 4 sołectwach (Emilia, Józefów, Słowik, Wiktorów) na łączną kwotę 14.500 zł;
  • zagospodarowania i uzbrojenia działek zarządzanych przez sołectwa lub ochotnicze straże pożarne – w 4 sołectwach (Czaplinek, Kębliny, Skotniki, Władysławów) na łączną kwotę ponad 52.500 zł;
  • doposażenia obiektów użyteczności publicznej (świetlic, remiz) – w 3 sołectwach (Czaplinek, Kębliny, Skotniki, Władysławów) na łączną kwotę około 29.200 zł;
  • rozbudowy oświetlenia ulicznego – w 2 sołectwach (Grabiszew, Jasionka) na łączną kwotę ponad 11.300 zł;
  • ogrodzenia placów zabaw – w 2 sołectwach (Lućmierz, Rosanów) na łączną kwotę około 22.400 zł.
Ponadto sołectwa wnioskowały o: montaż kosza na śmieci (Besiekierz Rudny), zorganizowanie 2 imprez integracyjnych (Czaplinek), zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Gniezna dla dzieci i młodzieży (Grabiszew), montaż piłkochwytu przy boisku (Lućmierz), wykonanie toalety przy placu zabaw (Rosanów), renowację rowu przydrożnego (Wiktorów). Łączna wartość tych zadań to 11.920 zł.

Na zakończenie spotkania, Wójt Gminy Zgierz dziękując sołtysom i członkom Rad Sołeckich za współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju sołectw, wręczył im upominki w postaci kalendarza na 2015 rok.

Małgorzata KlauzińskaPrzejdź do galerii zdjęć tutaj
Data publikacji: 2014-10-23 11:27