Gmina Zgierz na Pikniku Funduszy Europejskich w Głownie


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Zgierz wzięła udział w akcji promującej efekty wykorzystania funduszy unijnych.

Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej i realnych korzyściach wynikających z członkostwa w niej było celem Pikniku Funduszy Europejskich zorganizowanego 4 października w Zespole Licealno-Gimnazjalnym w Głownie.

Gmina Zgierz zaprezentowała projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Dla przedstawienia dorobku gminy Zgierz w zakresie wdrażania projektów unijnych pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Gminy przygotowali prezentację multimedialną oraz plansze zawierające opisy poszczególnych przedsięwzięć, które pozwoliły stworzyć ciekawą ekspozycję.

Gmina Zgierz wraz z innymi samorządami, które włączyły się w akcję, przyczyniła się do pokazania młodym ludziom jak fundusze europejskie pozwalają zmieniać rzeczywistość.

Gmina Zgierz wykorzystuje wsparcie unijne zarówno do rozwijania infrastruktury, jak i inwestowania w ludzi o czym świadczą zaprezentowane różnorodne projekty realizowane w ramach kliku programów operacyjnych.

Zorganizowany Piknik Funduszy Europejskich wpisywał się w cykl imprez propagujących wśród młodzieży tematykę unijną w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Gminę Zgierz na tej imprezie reprezentowała Wioleta Głowacka – kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy oraz Agnieszka Filipczak – pracownik tegoż Referatu.

A.F.
Data publikacji: 2011-10-05 09:11