Jubileusz 10-lecia Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

20 listopada 2011 r. w godz. 13.15 - 15.30 w sali OSP w Szczawinie miała miejsce niecodzienna uroczystość – obchody 10-lecia Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”, którą przygotowali wszyscy pracownicy ZSG w Szczawinie. Uroczystość ta miała wspaniałą oprawę graficzną (wystawa dawnych strojów ludowych zespołu prezentowanych na manekinach), artystyczną (pokaz zdjęć z różnego rodzaju występów) i multimedialną (prezentacja historii i przebiegu „kariery” zespołu).

Święto „Szczawiniaków” uświetnili swym przybyciem zaproszeni goście: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Wicestarosta Powiatu Zgierskiego Marcin Karpiński, Prezes honorowy Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Zofia Kaczor-Jędrzycka, Wiceprezes Zarządu Krajowego TUL, dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie Ryszard Miazek, Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej w Łodzi Tadeusz Kaczor, Prezes Oddziału Łódzkiego PTSM Marianna Strugińska- Felczyńska, Kierownik Biura Obsługi Widzów Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Barbara Stanisławska, dyrektorzy szkół gminnych, Dyrektor Domu Dziecka w Dąbrówce oraz byli członkowie zespołu. Licznie przybyli także mieszkańcy Szczawina, rodzice, młodzież szkolna i pracownicy szkoły.

Uroczystość została znakomicie zorganizowana i przygotowana z wielkim rozmachem przez Dyrektor ZSG w Szczawinie  Irenę Konsowicz, która rozpoczęła obchodzony jubileusz powitaniem gości oraz przedstawieniem krótkiej historii zespołu.

Szkolny Zespół Ludowy „Szczawiniacy” powstał 10 lat temu z inicjatywy nauczycieli gimnazjum, będących jednocześnie członkami OR TUL w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie. W skład Zespołu wchodzą przede wszystkim uczniowie gimnazjum, które swoim obwodem obejmuje 26 miejscowości. Członkami Zespołu są więc młodzi tancerze nie tylko ze Szczawina. Zespół od początku, a więc od 2001 r. prowadzą: Eulalia Rutkowska - instruktor choreografii i Urszula Cłapińska - kierownik muzyczny. W ciągu 10 lat istnienia, skład Zespołu ulegał wielokrotnym zmianom z uwagi na stosunkowo krótki okres nauki w gimnazjum. Co roku, po zakończeniu 3-letniego cyklu kształcenia w gimnazjum, absolwenci rozpoczynają naukę w szkołach średnich. Trudności w pogodzeniu nowych obowiązków z koniecznością odbywania systematycznych prób oraz uczestniczenia w występach powodują, że każdego roku z Zespołu odchodzi znaczna część jego członków. Rozszerzenie naboru nowych członków Zespołu o uczniów szkoły podstawowej, umożliwia zastępowanie odchodzących uczniów nowymi i nieprzerwane trwanie Zespołu.

„Szczawiniacy” prezentują przede wszystkim tańce regionu Łęczycy i Łowicza, ale w repertuarze posiadają także poloneza, krakowiaka, czardasza oraz taniec dworski. Zespół „Szczawiniacy” prezentuje program artystyczny w oryginalnych, kolorowych strojach regionalnych, co stanowi formę upowszechniania kultury i tradycji regionu. Występy Zespołu urozmaicają wiele uroczystości szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (dożynki gminne i powiatowe, obchody Dnia Dziecka, festyny, Warszawskie Święto Chleba). Do znaczących występów Zespołu należy zaliczyć także: występy podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Łodzi, podczas otwarcia firmy Masterlink k/Zgierza, podczas „Jarmarku Łowickiego” i „Jarmarku Łódzkiego” czy Dni Zgierza. Zespół „Szczawiniacy” uczestniczy w wielu konkursach i przeglądach zespołów tanecznych i śpiewaczych na terenie województwa łódzkiego (Aleksandrów Łódzki, Stryków, Głowno) nierzadko odnosząc znaczące sukcesy. Ośmiokrotnie występował na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji „Święta Chleba”, na zaproszenie Dyrektora CBR i Prezesa OK TUL w Warszawie, reprezentował szkołę na festiwalach zespołów folklorystycznych za granicą: trzykrotnie na Łotwie, dwukrotnie na Litwie, oraz na Węgrzech. Warto zaznaczyć, że przez wiele lat był to jedyny Zespół tego typu w gminie Zgierz.

Próby Zespołu odbywają się regularnie od dziesięciu lat w formie zajęć pozalekcyjnych. To sposób na alternatywną formę spędzania przez młodzież szkolną wolnego czasu, poznawanie i utrwalanie przeszłości kulturowej regionu, a także na promocję szkoły i gminy na szerokim forum.

Następnie prowadzący uroczystość nauczyciele ZSG w Szczawinie Halina Gwis i Krzysztof Zatorski oddali głos uczniom: Karolinie i Michałowi, którzy z wielkim znawstwem i swobodą przedstawili historię zespołu poprzez zdjęcia z występów, slajdy, filmiki oraz pamiątkowe wpisy i gratulacje (pokaz prezentacji). Przypomnieli też nie tylko chlubne chwile zespołu - zwycięstwa, ale też wpadki i zabawne historie, które miały miejsce podczas 10-letniej działalności. Oto niektóre najzabawniejsze sytuacje, jakie przydarzyły się tancerzom:

W 2003 r. „Szczawiniacy” zostali zaproszeni na przegląd zespołów młodzieżowych do Filharmonii Łódzkiej. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że jeden z członków Zespołu zapomniał ważnego elementu stroju - koszuli. Do występu pozostało około godziny, więc zdecydowano, że kierowca zawróci i postara się dowieźć brakującą część stroju. Pomysłowi chłopcy z Zespołu, zamiast niecierpliwie wypatrywać powrotu autobusu, przechadzali się po ulicy Piotrkowskiej z kapeluszem w ręku. Zanim dowieziono koszulę, chłopcom udało się zebrać nawet pokaźną sumkę. Nikt nie dochodził, w jaki sposób została zagospodarowana.

W 2004 r. w szkole w Szczawinie gościła młodzież z Litwy i Łotwy. Dla uatrakcyjnienia pobytu zorganizowano wspólne warsztaty taneczne. W celu lepszej integracji młodzieży, utworzono międzynarodowe pary. Było na co popatrzeć, bo była to niecodzienna gimnastyka. W tańcu wykorzystywano nogi, a w rozmowie ręce…, które okazały się lepszym niż angielski językiem wspólnej komunikacji.

Podczas jednego z ostatnich występów na Placu Zamkowym, z okazji Warszawskiego Święta Chleba, jednej z dziewcząt obsuwała się halka. Jak na zdecydowanego tancerza przystało, dziewczyna przydepnęła halkę tak, by nie krępowała jej ruchów i jakby nigdy nic tańczyła dalej. Halkę podniosła schodząc ze sceny. Drobny problem ze strojem nie mógł przecież popsuć występu!!!

Po tej ciekawej prezentacji nastąpiły podziękowania i gratulacje dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do założenia i trwania Zespołu: Urszuli Cłapińskiej, Haliny Gwis, Ireny Konsowicz, Jadwigi i Bronisława Matusz, Eulalii Rutkowskiej.

Głos zabierali: Wójt Gminy Zgierz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Przewodnicząca Rady Rodziców, Wicestarosta Powiatu Zgierskiego, Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz Prezes Honorowy ZK TUL w Warszawie, Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Zespołu „Szczawiniacy”.

Dziękując kierownictwu Zespołu jego członkowie podkreślili, że podczas prób i występów mają przyjemność uczyć się odpowiedzialności, współpracy i umiejętności przebywania razem oraz, że praca w Zespole to dla nich wielka przygoda, jaką podczas nauki w Gimnazjum mogą przeżywać.

W części artystycznej uroczystości wystąpili: Chór Szkolny ZSG w Szczawinie, prezentując pieśni patriotyczne, Zespół Śpiewaczy „Szczawinianki” ze Szczawina z repertuarem ludowym oraz Szkolny Zespół Ludowy „Szczawiniacy” w pięknych strojach łowickich i łęczyckich. Zatańczył kujawiaki, oberki, polki a także czardasza i poloneza, którego pani Gwis zapowiedziała pięknie recytując fragment „Pana Tadeusza” – „Poloneza czas zacząć. -- Podkomorzy rusza…”

Dawni członkowie zespołu stawili się na uroczystość w licznym składzie, mocno dopingowali i oklaskiwali swoich młodszych kolegów, co było niezwykle miłe. Wykonano też wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Na zakończenie Dyrektor szkoły podziękowała Zespołowi za piękny występ, gościom za przybycie, gratulacje, miłe słowa, życzenia i upominki, pracownikom szkoły i młodzieży za współpracę podczas przygotowania uroczystości, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Wójtowi Gminy Zgierz oraz Wiolecie Głowackiej - Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Zgierz za zorganizowanie dla wszystkich obecnych na spotkaniu wspaniałego przyjęcia w postaci słodkiego poczęstunku, Prezesowi OSP w Szczawinie Dariuszowi Pietrasiakowi za udostępnienie sali.

Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich gości i uczestników jubileuszu do odwiedzenia wystaw, rozmów i wspomnień przy słodkim poczęstunku. Nie obyło się również bez wspaniałego tortu okolicznościowego dla obecnych i byłych członków zespołu „Szczawiniacy”, który wykonała członkini KGW Danuta Zatorska.

Wszyscy uczestnicy uroczystości byli bardzo zadowoleni i rozmowom oraz podziękowaniom nie było końca.

Agnieszka Dzikowska
ZSG w Szczawinie

 

-------------------------

Podziękowanie

W dniu 20 listopada 2011 r. odbyła się w Szczawinie niecodzienna uroczystość poświęcona 10. rocznicy utworzenia Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”. Powyższa uroczystość została przygotowana dzięki współpracy pracowników szkoły z Urzędem Gminy w Zgierzu, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zespołem „Szczawinianki” oraz parafią w Szczawinie.

Pracownicy szkoły opracowali scenariusz uroczystości, zaproszenia i plakaty, wystawę tematyczną, prezentację dotyczącą historii Zespołu, przygotowali drobne upominki dla kierownictwa i członków Zespołu, zadbali o piękną dekorację i wystrój sali oraz poprowadzili uroczystość.

Ksiądz Ryszard Szymacha, proboszcz szczawińskiej parafii odprawił mszę w intencji parafian i członków Zespołu oraz wspierał działania szkoły promując planowaną uroczystość w środowisku lokalnym.

Urząd Gminy w Zgierzu przygotował podziękowania dla założycieli Zespołu, pamiątkę w postaci grafiki oraz listy gratulacyjne dla kierownictwa i członków Zespołu, a w porozumieniu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczawinie prawdziwą ucztę w postaci ciast domowego wypieku dla wszystkich uczestników uroczystości.

Byli i obecni członkowie Zespołu „Szczawiniacy” otrzymali nagrodę specjalną- pyszny i bardzo dekoracyjny śmietanowy tort, który specjalnie na tę okazję upiekła członkini Koła Gospodyń Wiejskich, Pani Danuta Zatorska. Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich nieodpłatnie udostępniło naczynia.

Zespół Śpiewaczy „Szczawinianki” ze Szczawina wzbogacił szkolną uroczystość pięknym, żywiołowym występem, a Zarząd OSP w Szczawinie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali. Członkowie OSP do ostatniej chwili przed rozpoczęciem uroczystości dokładali starań, aby parking i teren przylegający do budynku OSP świeciły czystością.

Z okazji jubileuszu 10-lecia, członkowie Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy” oraz Panie Urszula Cłapińska i Eulalia Rutkowska odbierali wiele gratulacji, życzeń, wyrazów uznania i sympatii. Miłe słowa do Jubilatów skierowali: Dyrektor szkoły - Irena Konsowicz, Wójt Gminy Zgierz - Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz - Mirosław Burzyński, Przewodnicząca Rady Rodziców - Jolanta Stępień, Wicestarosta Powiatu Zgierskiego - Marcin Karpiński, Honorowy Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych - Zofia Kaczor-Jędrzycka, Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie - Ryszard Miazek.

Były też upominki: pamiątkowe fotografie, anioły, słodycze oraz ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu bilety do teatru na musical „Złota Różdżka”. Szkoła sfinansowała koszt autobusu do teatru.

Przebieg uroczystości został utrwalony w postaci dokumentacji filmowej i zdjęciowej. Koszt realizacji filmu został sfinansowany przez działające przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie Stowarzyszenie „Szkoła Jutra”.

W imieniu organizatorów składam wszystkim wyżej wymienionym, a więc organom szkoły, przedstawicielom instytucji oraz osobom prywatnym serdeczne podziękowania licząc na dalszą dobrą współpracę.


Irena Konsowicz
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie. 

 

 

 

Data publikacji: 2011-11-24 14:13