Gmina Zgierz dołączyła do grona gmin, które posiadają tytuł „Przyjazna Wieś”
Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła po raz trzeci konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarze wiejskim przy udziale funduszy europejskich. Ocena projektów odbywa się w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim.

Gmina Zgierz zgłosiła do konkursu projekt „Organizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rosanów w celu pobudzenia aktywizacji i integracji społeczeństwa lokalnego”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” .

16 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oficjalnie ogłoszono regionalne wyniki konkursu „Przyjazna Wieś”. Projekt gminy Zgierz zajął III miejsce w etapie regionalnym (kategoria – infrastruktura społeczna). Jako nagrodę Gmina otrzymała 42-calowy telewizor plazmowy.

Gmina Zgierz dołączyła do grona gmin, które posiadają tytuł „Przyjazna Wieś”. Aktualnie w województwie łódzkim może się tym pochwalić 12 gmin.Celem głównym nagrodzonego projektu gminy Zgierz było zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjno-sportowych społeczności lokalnej. Stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego (boisko oraz plac rekreacyjno-zabawowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych) przyczyniło się także do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej. Powstała w ramach projektu przestrzeń rekreacyjno-sportowa stanowi podłoże dla działań związanych z pobudzaniem aktywności środowiska lokalnego oraz stymulowania współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą.

Do ogólnopolskiego etapu konkursu przeszły projekty gmin Maków i Osjaków. Przedsięwzięcia tych samorządów zostały najwyżej ocenione - pierwszy w kategorii infrastruktura społeczna, drugi w kategorii infrastruktura techniczna.

A.F.

czytaj również tutaj i tutaj

Data publikacji: 2011-11-17 13:14