Uroczystości w Białej


11 listopada w Białej odbyły się gminne uroczystości patriotyczne w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia dokonano również uroczystego otwarcia nowo przebudowanej ul. Kościelnej w Białej.

Gminne obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się tradycyjnie w Białej. Spośród wielu miejsc na terenie gminy związanych z walkami Polaków o niepodległość, w tej miejscowości zlokalizowane są aż trzy: grób powstańców z 1863 r. za kościołem parafialnym, na cmentarzu zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w bitwie w Kęblinach w nocy z 7 na 8 września 1939 r. oraz tablica na ścianie szkoły upamiętniająca mieszkańców wsi zamordowanych kilka dni później przez hitlerowców.

Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po mszy Orkiestra Dęta działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej wraz z Grupą Tańca Mażoretkowego, poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu gminy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, parlamentarzyści, reprezentanci służb mundurowych, delegacje instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy przemaszerowali pod pomnik Marszałka Jozefa Piłsudskiego. Tam zgromadzeni - po wysłuchaniu krótkich przemówień okolicznościowych władz samorządowych i parlamentarzystów - złożyli kwiaty.W imieniu mieszkańców Gminy Zgierz kwiaty złożył Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz w towarzystwie Zastępcy Wójta Gminy Zgierz Marka Kominiaka i Kierownika Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezarego Piotrowskiego.

W trakcie obchodów patriotycznych została oddana do użytku nowo przebudowana droga powiatowa - ul. Kościelna w Białej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicestarosta Powiatu Zgierskiego Marcin Karpiński oraz Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz. Drogę poświęcił ks. Stanisław Ochotnicki - proboszcz parafii w Białej.– Dobra współpraca z powiatem zaowocowała wspólnym przedsięwzięciem, którego realizatorem była Gmina Zgierz, a dotacji celowej w wysokości zabezpieczającej udział własny na realizację inwestycji udzielił gminie Powiat Zgierski – powiedział Wójt Gminy Zgierz.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej – powiatowej Nr 5105E w m. Biała, Gm. Zgierz”, obejmowało przebudowę ul. Kościelnej na odcinku o długości 630 metrów. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik z kostki betonowej, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano przepusty, oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowano bariery ochronne przy przejściu dla pieszych. Koszt wykonanych prac wyniósł ponad 415 tysięcy złotych. Zadanie finansowane jest z budżetów Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz Województwa Łódzkiego.

M.K.


Galeria zdjęć


Data publikacji: 2014-11-12 12:25