Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie


11 lutego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie odbył się Dzień Otwartych Drzwi. W uroczystości udział wzięli: uczniowie klas VI szkół podstawowych z Gminy Zgierz oraz Miasta Zgierza wraz z rodzicami, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ Cezary Piotrowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Jędrzejczak-Cybulska  oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców, przedstawiciele samorządów klasowych szkoły podstawowej i gimnazjum, absolwenci oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły.

Przejdź do galerii zdjęć tutaj

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor ZSG w Szczawinie Irena Konsowicz, witając przybyłych oraz przedstawiając ofertę edukacyjną szkoły. Uzupełnieniem była część artystyczna przygotowana i zaprezentowana przez uczniów pod opieką nauczycieli. Uczniowie I klasy szkoły podstawowej pochwalili się pierwszymi umiejętnościami z zakresu znajomości języka obcego wykonując piosenkę po angielsku, a następnie z wielkim kunsztem wykonali taniec baletowy. Uczennice klasy II natomiast zdobyły serca publiczności wykonaniem nastrojowej polskiej piosenki. Uczennice klasy III wystąpiły w porywającym tańcu wykonując żywiołowego rock and roll-a. Śpiewem przywitała zebranych uczennica II klasy gimnazjum. Zebrani z dużym zainteresowaniem obejrzeli pokaz walki robotów, wykonanych przez uczniów klasy III gimnazjum na zajęciach z mechatroniki, a następnie występ Ludowego Zespołu „Szczawiniacy”.

Goście uczestniczyli także w uroczystości otwarcia nowych pracowni biologiczno-ekologicznych wyposażonych z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia”. Uczniowie szkoły złożyli podziękowania pod adresem Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz na ręce Wójta Gminy Zgierz, Kierownika Referatu Edukacji i Spraw Społecznych oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, a także wyrazili radość z posiadania bardzo dobrze wyposażonych klas.

O godzinie 15.15 rozpoczęło się zwiedzanie szkoły, rozmowy z uczniami i nauczycielami. Wielu uczniów z klas VI oraz ich rodziców już w piątek wyraziło chęć kontynuowania nauki w naszej szkole.

Dziękuję gościom za udział w uroczystości, a uczniom, absolwentom oraz pracownikom za współpracę podczas jej organizacji.

Irena Konsowicz
Dyrektor ZSG w Szczawinie

Data publikacji: 2014-02-18 10:48