Powstanie studium wykonalności Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego


Porozumienie w sprawie przygotowania studium wykonalności dla Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego zawarły władze Łodzi i ośmiu okolicznych miast i gmin. Dokument, który ma pokazać koszty projektu i to, jak go sfinansować, ma być gotowy w pierwszym kwartale 2015 r. Projekt Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego (ŁTM) dotyczyć ma sieci tramwajowych na trasach: Łódź - Konstantynów Łódzki - Lutomiersk, Łódź - Ksawerów - Pabianice oraz Łódź - Zgierz - Ozorków. Na terenie tych samorządów mieszka ponad milion osób.

24 października władze Łodzi podpisały porozumienie z władzami Pabianic, gminy i miasta Zgierz, gminy i miasta Ozorków oraz gmin: Lutomiersk, Ksawerów i Konstantynów Łódzki. Dokument dotyczy przygotowania analiz technicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych, w tym studium wykonalności dla ŁTM. Wskazane w nim mają zostać warianty finansowania inwestycji, a także warianty budowy i przebudowy poszczególnych elementów projektu.


– Część gmin, przez które przebiegają linie tramwajowe, nie stać na wkład własny do projektów unijnych, trzeba więc pokazać jakieś alternatywne źródła finansowania. Studium ma pokazać też, ile w przyszłości będzie kosztowało utrzymanie ŁTM i w jakiej formie organizacyjnej powinien działać –powiedział Wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak.

ŁTM ma być uzupełnieniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, którą rozwija samorząd województwa łódzkiego.

Według Cieślaka realizacja projektu może kosztować nawet 700 mln zł - w przypadku wymiany torów tramwajowych czy zakupu nowoczesnego taboru.– Są pieniądze unijne, teoretycznie można po nie sięgnąć, ale być może warto się temu projektowi na tym etapie jeszcze przyjrzeć, coś poprawić, znaleźć jakieś inne źródło finansowania – zaznaczył Wiceprezydent.

Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na opracowanie studium wykonalności, które powinno być gotowe w pierwszym kwartale przyszłego roku. Kosztami podzielić mają się wszystkie samorządy; wkład Łodzi wynosi 45 proc. Większość środków na opracowanie dokumentu (90 proc.) ma pochodzić jednak z funduszy unijnych.

Cały projekt ŁTM miałby zostać zrealizowany i rozliczony do 2020 r. - czyli w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-20.

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) tworzą Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, a także większość gmin i miast wchodzących w ich skład - w sumie 31 samorządów. Dzięki powołaniu ŁOM w latach 2014-20 będą one wspólnie mogły ubiegać się o ok. 800 mln zł z UE na inwestycje w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Samorządy, które w lipcu przyjęły strategię rozwoju ŁOM 2020+ uznały, że jednym ze strategicznych celów jest budowa zintegrowanego transportu metropolitalnego.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Data publikacji: 2014-10-27 11:19