Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP


7 czerwca na stadionie KS „Włókniarz” w Zgierzu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zgierz. Na start zgłosiło się 10 drużyn męskich z OSP w: Białej, Dąbrówce Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Górze, Kęblinach, Rogóźnie, Skotnikach, Szczawinie, Ustroniu-Grotnikach i Wypychowie. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Przejdź do galerii zdjęć tutaj

Gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbywają się co dwa lata, mają na celu m.in. sprawdzenie wyszkolenia oraz umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego poszczególnych jednostek OSP, niezbędnych w czasie działań ratowniczych. Zawody organizowane są przez Wójta Gminy Zgierz oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Tegoroczne zmagania toczyły się pod czujnym okiem komisji sędziowskiej składającej się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu oraz druhów-ochotników z Gminy Aleksandrów Łódzki. Sędzią głównym zawodów był st. kpt Jarosław Jaczyński, a kierownikiem zawodów - Komendant Gminny OSP w Gminie Zgierz Stanisław Stańczyk.

Po raz kolejny najlepszą sprawnością wykazała się drużyna OSP z Ustronia-Grotnik. Druhowie z tej jednostki będą reprezentować Gminę Zgierz podczas zawodów pożarniczych na szczeblu powiatowym. II miejsce dzielnie wywalczyła drużyna OSP z Dąbrówki Wielkiej, a III – drużyna OSP z Białej.

Atrakcją zawodów był pokaz sprawności w ćwiczeniach bojowych i sztafecie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Grotnik-Ustronia. Młodzi druhowie w wieku 12 - 16 lat również wezmą udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbędą się w przyszłym roku.

Zawody zwieńczyło wręczenie pucharów, statuetek i nagród. Zwycięskie drużyny odebrały je wraz z gratulacjami z rąk Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zgierzu Stanisława Dynka. Były również upominki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ustronia-Grotnik.

Nagrody i puchary za udział w zawodach ufundował Wójt Gminy Zgierz, a upominki dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - Bank Spółdzielczy w Zgierzu.

Rywalizacji drużyn pożarniczych przypatrywali się m.in.: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu Waldemar Mrulewicz, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu Witold Boruta, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Technicznego w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu Tomasz Matusiak, Jan Wojciechowski i Andrzej Jóźwiak - Wiceprezesi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zgierzu oraz Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ Wioleta Głowacka, Małgorzata Klauzińska - redaktor naczelny „Na Ziemi Zgierskiej” i Katarzyna Cieślak zajmująca się w Urzędzie Gminy Zgierz m.in. sprawami OSP.

Po zakończonych zmaganiach sportowo-pożarniczych wszyscy uczestnicy zawodów zaproszeni zostali przez Wójta Gminy Zgierz na poczęstunek do sali OSP w Dąbrówce Wielkiej, który przygotowały panie z tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich.

M.K.
Data publikacji: 2014-06-12 10:55