Program "Rodzina 500+": zasady przyjmowania wniosków w gminie Zgierz


ZASADY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

NA TERENIE GMINY ZGIERZ

O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

PRZYSŁUGUJĄCEGO NA PODSTAWIE

USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI RODZINA 500+

W OKRESIE OD 1 IV 2016 DO 31 V 2016 R.


Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko w związku z koniecznością ustalenia dochodu rodziny wnioski przyjmowane będą w budynku Urzędu Gminy Zgierz (Zgierz, ul. Łęczycka 4), pok. 28 zgodnie z następującym harmonogramem:

w poniedziałki: w godz. 12.00 – 16.00

we wtorki: w godz: 08.00 – 17.00

w środy: w godz. 08.00 – 13.00

w czwartki: w godz. 12.00 – 16.00

w piątki: w godz. 08.00 – 14.00


Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dziecko bez konieczności ustalania dochodu rodziny i spełnienia kryterium dochodowego, wnioski przyjmowane będą w następujących punktach na terenie gminy Zgierz:

Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Wielkiej (ul. Ogrodowa 6) w dniach:

4-8 IV 2016 r., 25-29 IV 2016 r., 16-20 V 2016 r.

w godz: 9.00 – 14.00


Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Giecznie (ul. Główna 43) w dniach:

11-15 IV 2016 r., 4-5 V 2016 r., 23-25 V 2016 r.

w godz. 9.00 – 13.00


NZOZ "Przychodnia Fammed" w Grotnikach (ul. Brzozowa 23) w dniach:

18-22 IV 2016 r., 10-13 V 2016 r., 30-31 V 2016 r.

w godz. 9.00 – 13.00


Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego można również przesłać drogą elektroniczną poprzez systemy: Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, Bankowość Elektroniczna.

Artykuły powiązane:

Informacja o programie "Rodzina 500+" (serwis informacyjny gminy Zgierz)

Data publikacji: 2016-02-18 09:09