GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

 

Gminny Zakład Komunalny

z/s w Dąbrówce Wielkiej

Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8

95-100 Zgierz

tel./fax: (42) 717 80 76, (42) 717 82 53

e-mail: gzk_zus@poczta.onet.pl

Dyrektor:

Mirosław Burzyński

 

 

GODZINY PRACY

KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

kasa:

PN-PT 8.00 – 15.30

 

wodociągi i kanalizacja,

rozliczenia opłat za wodę i ścieki,

administrowanie budynkami komunalnymi,

drogi gminne:

PN-PT 7.00 – 15.00

 

pozostałe komórki organizacyjne:

PN-PT 8.00 – 16.00

 

godziny przyjęć Klientów GZK przez dyrektora:

WT 7.30 - 10.00

 

 

SPIS TELEFONÓW


(42) 717 80 76 lub (42) 717 82 53

+ numer wewnętrzny:

 

sekretariat, dyrektor: w. 26

wodociągi, kanalizacje, awarie: w. 15, 12

administrowanie budynkami komunalnymi, drogi: w. 12

główny księgowy: w. 24

księgowość i kadry: w. 21

kasa: w. 21

rozliczenia wody i ścieków: w. 19

komunikacja gminna, dowozy uczniów do szkół, organizacja dowozów uczniów niepełnosprawnych, zamówienia publiczne: w. 23


Pierwsza strona Menu: