GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Pismo wójtów gmin Zgierz, Piątek i Ozorków z dnia 23 marca 2009 r. do posłów z Komisji Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Skarbu Państwa z prośbą o wykreślenie z projektu nowej ustawy "prawo geologiczne i górnicze" zapisów pozbawiajacych gminy decyzyjności na wydawanie konscesji związanych z wydobyciem kopalin ze złóż
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: