GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Pismo Wójta Gminy Zgierz z dnia 27 stycznia 2009 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Zgierz znak: ZŚ.7514-4/2008 z dnia 9 stycznia 2009 r.
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: