GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
APEL Rady Gminy Zgierz z dnia 7 lutego 2009 r. do mieszkańców gminy o niewyrażenie zgody na udostępnienie terenów wyznaczonych na dokonywanie badań celem rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno"
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: