GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wniosek Zarządu KWB "Adamów" do Wójta Gminy Zgierz o zorganizowanie spotkań przedstawicieli Kopalni z mieszkańcami terenów zalegania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" i terenów przyległych oraz odpowiedź Wójta Gminy Zgierz na wniosek
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: