GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu "BUDOWA STUDNI KREDOWEJ w KANIEJ GÓRZE W ZAKRESIE OBUDOWY STUDNI"

Zgierz, dn. 20.07.2007r.

Informacja o wyborze oferty.

 ZT.702-10/2006-2007


dotyczy: BUDOWA STUDNI KREDOWEJ w KANIEJ GÓRZE W ZAKRESIE OBUDOWY STUDNI.

  Zamawiający zawiadamia, iż w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROWIERT s.c.

 97-400 Bełchatów

 ul. 19 stycznia 15

 Wybrana oferta uzyskała najwyższy wskaźnik oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetargi Menu: