GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wybór oferty Informacja o wyborze oferty w postępowaniu "BUDOWA STUDNI KREDOWEJ w KANIEJ GÓRZE W ZAKRESIE OBUDOWY STUDNI" Wybór najkorzystniejszej oferty: "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych w Słowiku, Grotnikach i Szczawinie w roku szkolnym 2006/2007" Informacja o unieważnieniu: "Przebudowa drogi Jedlicze B ul. Letniskowa" Informacja o unieważnieniu "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola Rogozińska - Besiekierz Nawojowy" Wybór najkorzystniejszej oferty: "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Informacja o unieważnieniu: "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Informacja o unieważnieniu "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola Rogozińska - Besiekierz Nawojowy" Informacja o unieważnieniu "Przebudowa drogi Jedlicze B ul. Letniskowa" Informacja o unieważnieniu "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emilia ul. Telefoniczna" Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Budowa studni Nr 4 w Rosanowie Informacja o unieważnieniu "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu "Remont drogi Ustronie ul. Stara Droga" Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kębliny ul. Włościańska"
Przetargi Menu: