GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wójt Gminy Zgierz BARBARA KACZMAREK

 

 

Wójt gminy Zgierz ma swoją siedzibę w budynku B Urzędu Gminy Zgierz (wejście przez sekretariat - pok. nr 9)

Wójt Gminy przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 10.00 - 17.00


Tel. (42) 716-25-15 wew. 109
E-mail: wojt_gminy@gmina.zgierz.pl

Urząd Menu: