GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Sekretarz Gminy MIROSŁAWA MACIAK

Sekretarz gminy ma swoją siedzibę w budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz, pokój nr 6.

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu, w ramach możliwości czasowych.
 

Tel. (42) 716-25-15 wew. 106
E-mail: sekretarz@gmina.zgierz.pl
 

Urząd Menu: