GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro - 2014

 

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

_________________________________________________________________

styczeń

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe!
Trwa nabór do kolejnej edycji projektu GOPS

2 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekrutację uczestników do projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w 2014 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej na terenie Gminy Zgierz. Deklarując chęć udziału w projekcie można zgłaszać oczekiwania dotyczące zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

_________________________________________________________________

 luty, marzec, kwiecień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi do 30 kwietnia 2014 r. rekrutację do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu w 2014 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej na terenie Gminy Zgierz deklarując chęć udziału w projekcie i oczekiwania dotyczące zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

W 2014 r. ramach projektu oferujemy:
- szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych,
 -szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego,
- szkolenia zawodowe,
- staże,
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe,
- specjalistyczne prelekcje prawne.

Biuro Projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4
tel.042 716 65 53
gops@gmina.zgierz.pl

_________________________________________________________________

maj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu rozpoczął VII edycję projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

30 kwietnia zakończono rekrutację uczestników projektu. W tym roku GOPS zaplanował udział 35 mieszkańców Gminy Zgierz. 20 osób zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, 2 osoby odbędą staż zawodowy. Wszyscy wezmą udział w warsztatach z psychologiem i z doradcą zawodowym oraz w indywidualnych zajęciach z psychologiem.

6 maja wszyscy zakwalifikowani do projektu podpisali deklarację uczestnictwa. Projekt zakończy się 31 grudnia 2014 r.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. I grupa (20 osób) będzie uczestniczyć w kontrakcie socjalnym - zdobędą nowe kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe, a 2 osoby dodatkowo zostaną skierowane do odbycia stażu. Natomiast II grupa (15 osób) weźmie udział w Programie Aktywności Lokalnej (PAL).

W ramach zajęć grupowych z doradcą zawodowym wszyscy uczestnicy poszerzą warsztat aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, umiejętności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

Oprócz spotkań warsztatowych w grupach, każdy z uczestników odbędzie indywidualne spotkania z psychologiem. Uczestnicy kontraktów socjalnych odbędą również indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Natomiast uczestnicy PAL na zajęciach z prawnikiem poznają aktualne przepisy z zakresu prawa pracy, umów cywilno -prawnych, obowiązków pracodawcy i pracownika w świetle kodeksu pracy, a także najważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego, alimentacyjnego, karnego i spadkowego.

Projekt ma na celu nie tylko naukę, pogłębianie wiedzy, zdobycie kwalifikacji zawodowych, ale również integrację społeczną mieszkańców Gminy Zgierz. W ramach tego odbędą się dwa spotkania integracyjne wszystkich uczestników projektu. Piknik integracyjny na początku realizacji projektu oraz spotkanie wigilijne na zakończenie. Dodatkową atrakcyjną formą wsparcia wszystkich uczestników projektu będą talony na usługi fryzjersko-kosmetyczne oraz prezenty gwiazdkowe.

_________________________________________________________________

czerwiec