GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Zgierz

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej należy do najstarszych w naszej Gminie. Założone zostało w 1948 roku. Powstało przy współudziale ówczesnych władz gminy, Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Gminnej Rady Kobiet z jej przewodniczącą Heleną Złotowską.
Na pierwszym zebraniu Koła określono zakres jego działalności. Miał on obejmować wszystko to, co związane było z rodziną i gospodarstwem wiejskim.
W skład pierwszego Zarządu weszły: Irena Różycka (przewodnicząca), Helena Złotowska (sekretarz), Sabina Jabłońska (skarbnik). Koło miało organizować kursy, spotkania i szkolenia dla swych członkiń i nie tylko. Poza tym miało współpracować z ośrodkiem zdrowia i szkołą, aby wspólnie szerzyć wiedzę wśród mieszkańców.
W pierwszym roku działalności (1949 rok) panie z Koła brały udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej pomordowanych przez hitlerowców w 1939 roku mieszkańców wsi Biała.
W roku 1952 z zysków z zabawy tanecznej zostały zakupione pierwsze naczynia stołowe do wypożyczalni. W tym również roku po raz pierwszy panie brały udział w Dożynkach, które odbyły się w Lublinie. Członkinie uczestniczyły również w sadzeniu lasu.
W roku 1960 nastąpiła zmiana Zarządu: Maria Szczepaniak (przewodnicząca), Ludwika Lach (skarbnik), Zofia Adamczewska (sekretarz). Naczynia wypożyczała Ksawera Lewandowska.
W 1961 roku zorganizowano zabawę dochodową, a zysk przeznaczono na odbudowę Warszawy.
W 1962 roku nastąpiła zmiana Zarządu: Stanisława Złotowska (przewodnicząca), Marta Jurkowska (skarbnik), Zofia Adamczewska (sekretarz). W tym też roku z dochodów Koła zakupiono kopaczkę konną. Panie były na wycieczce w Krakowie i Zakopanem.
W roku 1969 nastąpiła kolejna zmiana Zarządu: Wacława Wołowska (przewodnicząca), Helena Złotowska (skarbnik), Zofia Adamczewska (sekretarz).
W 1970 roku dochód ze zorganizowanej zabawy został przeznaczony na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Panie były na wycieczce na Mazurach. Członkinie uczestniczyły aktywnie w wielu szkoleniach rolniczych i otrzymywały zaświadczenia wykwalifikowanego rolnika. Zostały wyremontowane pomieszczenia na wypożyczalnię naczyń i magiel. Odbyła się wycieczka do Krakowa i Zakopanego.
W 1973 roku założono instalację elektryczną w wypożyczalni naczyń.
W 1974 roku wybrano nowy Zarząd: Zdzisława Pająk (przewodnicząca), Zofia Tomczak (sekretarz), Magdalena Bereżewska (skarbnik). Panie były na wycieczce w Krakowie i Oświęcimiu.
W roku 1978 Koło obchodziło 30-lecie istnienia. Swoje zyski przeznaczyło na Fundusz Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Odbył się remont lokalu „Praktyczna Pani”, z którego pomieszczeń korzystało Koło.
W roku 1982 powołano kolejny Zarząd: Romana Zając (przewodnicząca), Bożena Bednarek (skarbnik), Teresa Sujecka (sekretarz). Koło ze swych dochodów zakupiło obrusy do wypożyczalni, wyremontowało pomieszczenie wypożyczalni, przeznaczyło pieniądze na Centrum Zdrowia Matki Polki.
W 1986 roku powołano kolejny Zarząd: Jadwiga Jędrzejczak (przewodnicząca), Barbara Złotowska (zastępca), Wiesława Rogalewicz (sekretarz), Zofia Tomczak (skarbnik).
W 1987 roku oddano w Białej do użytku „Dom Strażaka”. Została wówczas podpisana umowa między KGW a OSP dotycząca wynajęcia przez Koło pokoju w części parterowej budynku oraz lokalu w podpiwniczeniu z przeznaczeniem na wypożyczalnię naczyń. Opiekę nad wypożyczalnią przejęła wtedy Jadwiga Lewandowska. Panie umeblowały swój pokój w strażnicy. Były również na wyjazdach do Częstochowy i Wrocławia. Brały udział w Dożynkach parafialnych i gminnych. Wieniec Koła zajął II miejsce na Dożynkach w Łódzkiej Katedrze. Członkinie Koła brały udział w konkursie „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”.
W 1996 roku KGW w Białej było gospodarzem Gminnego Dnia Kobiet. Ze swych zysków panie przekazały część na modernizację kuchni w „Domu Strażaka” i na rozbudowę miejscowej szkoły. Panie zorganizowały zabawę karnawałową dla czynnych członków obydwu organizacji. Brały udział w warsztatach papieroplastycznych w Woli Zbrożkowej.
W 1998 roku wspólnie z OSP członkinie zorganizowały dla członków zabawę karnawałową. Był również zorganizowany Dzień Kobiet. 16 maja tegoż roku KGW w Białej obchodziło 50-lecie istnienia. Panie były na wycieczce w Zakopanem. Za pieniądze uzyskane z prowadzenia wypożyczalni naczyń, Koło zakupiło firany do „Domu Strażaka”.
W roku 1999 wypożyczalnię naczyń przejęła Jadwiga Groszkowska. Kronika Koła wzięła udział w konkursie kronik.
W roku 2002 pieniądze uzyskane z wypożyczalni naczyń przeznaczone zostały na potrzeby Koła, dokupiono naczynia do wypożyczalni, dofinansowano wyjazd do teatru i zorganizowano Dzień Kobiet. Zorganizowano również pokazy żywieniowe i spotkania z kosmetyczką. Koło brało udział w konkursie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich i zajęło II miejsce. Wykupiono cegiełkę na budowę Hospicjum w Zgierzu. Członkinie Koła brały udział w zorganizowanych pokazach: wypiek ciasta, potrawy mięsne, potrawy rybne, układanie suchych kwiatów.
W 2007 roku nastąpiła zmiana Zarządu: Romana Zając (przewodnicząca), Maria Frątczak (zastępca), Krystyna Klimek (sekretarz), Jadwiga Groszkowska (skarbnik).
Panie co roku biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych na terenie Białej (święta: 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada). Zakupują słodycze z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z miejscowej szkoły, tradycyjnie Koło pomaga strażakom przy ubieraniu ołtarza na Boże Ciało. Koło Gospodyń Wiejskich w Białej ściśle współpracuje z: Ochotniczą Strażą Pożarną w Białej, Szkołą Podstawową w Białej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej oraz Urzędem Gminy w Zgierzu, dlatego Panie współorganizują lub są uczestnikami gminnych imprez takich jak: Gminne Ostatki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki. W wolnych chwilach panie z Koła zajmują się swoją ulubioną pracą np. wyszywaniem, haftowaniem, robótkami szydełkowymi, papieroplastyką czy fotografią, czego dowody można było oglądać podczas jubileuszu 60-lecia istnienia Koła.
Obecnie koło liczy 22 członkinie.

Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce nie jest nigdzie udokumentowane, ale z opowiadań starszych członkiń wynika, iż powstało w latach 50-tych. Kilka kobiet zebrało się pod przysłowiową gruszą i postanowiły wspólnie działać.
Pierwszą przewodniczącą była pani Stanisława Pietrucha, następnie pani Marianna Zielińska, a później pani Barbara Zielińska.
W latach 70-tych Koło liczyło ok. 30 osób. Wspólnie z Kółkiem Rolniczym KGW Dąbrówka organizowało imprezy okolicznościowe i zabawy dochodowe. Prowadzono także kronikę, która jednakże uległa zniszczeniu. Książka kasowa, jaką Koło prowadzi zaczyna się w roku 1966, a trzeba wiedzieć, że jest ona drugą z kolei.
W latach 2002-2010 przewodniczącą Koła Gospodyń w Dąbrówce była pani Agata Majchrzak, a w skład zarządu Koła wchodziły: Bożena Płucińska (sekretarz), Alicja Miklaszewska (skarbnik), Beata Stańczyk (przewodnicząca komisji rewizyjnej). Obecnie Koło liczy 29 członkiń (21 kobiet czynnie uczestniczących i 8 kobiet seniorek), a jego przewodniczącą jest pani Beata Stańczyk.
Koło Gospodyń w Dąbrówce czynnie uczestniczy w imprezach okolicznościowych, takich jak: Ostatki, Dzień Kobiet, Dzień Matki czy Andrzejki. Co roku aktywnie uczestniczy w Dożynkach Gminnych, gdzie prezentuje swoje zdolności w wyplataniu wieńców dożynkowych oraz w dożynkach parafialnych.
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce współpracuje z:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbrówce, która użycza lokalu na imprezy okolicznościowe, które Koło współorganizuje z Kółkiem Rolniczym w Dąbrówce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej, Urzędem Gminy Zgierz np. w 2005 roku były to Gminne Andrzejki, a w 2008 roku Gminne Ostatki.
Od 2006 roku Koło prowadzi Kronikę, w której umieszcza najważniejsze wydarzenia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierżąznej powstało w 1957 roku. Inicjatorem powstania Koła było Kółko Rolnicze.
Koło Gospodyń, którego siedzibą został budynek OSP zrzeszało 20 gospodyń, a reprezentował je zarząd w składzie: Irena Frontczak - przewodnicząca, Honorata Kociak - sekretarz i Sabina Witczak jako skarbnik.
Koło uczestniczyło czynnie w codziennych problemach swoich członkiń, organizując zakup kurcząt i pasz przeznaczonych do chowu drobiu. Poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów i pokazów przyczyniły się do rozwoju świadomości gospodyń wiejskich oraz wnosiły nowe wartości i pomysły do codziennego życia wsi. Organizując kursy kulinarne zakończone pokazami własnoręcznie wykonanych wyrobów, panie z Koła przyczyniły się do zwiększenia świadomości zdrowego żywienia rodzin, wzbogaconego o potrawy regionalne. Nauczyły też należytej dbałości o wygląd i urodę, zapraszając konsultantów w dziedzinie kosmetyki. Swoje zdolności członkinie Koła uwidoczniły i szkoliły na warsztatach, co zaowocowało wytwarzaniem przepięknych palemek wielkanocnych i wieńców dożynkowych, które prezentowane były na pokazach w Warszawie, w Katedrze Łódzkiej i  w Częstochowie. O talencie pań z KGW świadczą dyplomy uznania przechowywane w Kronice.
O kontynuację tych tradycji zadbał wybrany w 1962 r. zarząd w składzie: Janina Jóźwiak - przewodnicząca, Honorata Kociak - sekretarz i Zofia Tokarska jako skarbnik. Kontynuowano i powiększano zbiór naczyń stołowych w funkcjonującej wypożyczalni. Organizowano zabawy i festyny połączone z loteriami fantowymi, które wzbogacały fundusze Koła przeznaczone później na organizowanie wyjazdów do teatru, na wycieczki oraz organizowanie uroczystych obchodów Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Kobiet i Święta Strażaka. Działalność Koła widać nie tylko od święta, zaczęto większą wagę przywiązywać też do wyglądu obejść przydomowych, ukwiecać je i przystrajać, co Panie z KGW czynnie uczestniczą w organizowaniu uroczystości religijnych poprzez strojenie wiejskiej kapliczki, ubieranie ołtarza czy grobu Pana Jezusa. Koło nie zamyka się na działania tylko na terenie własnej wsi lecz bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez gminę i zaprzyjaźnione Koła, tj. Dożynki, Sobótki, Andrzejki, Ostatki itp. Członkinie biorą udział w wycieczkach organizowanych m.in. do Częstochowy, Lichenia, Lwowa, Zakopanego czy Trójmiasta. Udział we wspólnie organizowanych imprezach rozrywkowych i charytatywnych integruje środowisko wiejskie, otwierając je jednocześnie na nowinki ze świata. Obecnie Koło skupia 15 gospodyń. Nad sprawnym działaniem i rozwojem Koła czuwa zarząd ze stażem już prawie dwudziestoletnim (wybrany w 1982 r.) w składzie: Teresa Czaplińska - przewodnicząca, Teresa Kociszewska - sekretarz, Ewa Piotrowska - skarbnik oraz komisja rewizyjna w składzie: Maria Mamińska, Zofia Witczak, Zofia Jędrzejczak.
Życzeniem wszystkich członkiń jest powiększenie grona o nowe młode gospodynie, rozwijanie owocnej współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury i wszystkimi koleżankami z zaprzyjaźnionych Kół. Oby działo się jak najwięcej ciekawych rzeczy, które uwieczni dla potomnych nadworny kronikarz w osobie Bożeny Toczeńskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Giecznie powstało w 1964 roku. Od początku istnienia Koła jego przewodniczącą jest pani Irena Stolarska.
W 2001 roku z członkiń Koła zawiązał się Zespół Śpiewaczy „Giecznianki”, który rozsławia swoją wieś i gminę na terenie Polski oraz poza jej granicami. Panie należące do zespołu starają się podtrzymywać i kultywować dawne zwyczaje i obrzędy wiejskie oraz uchronić ludowe piosenki i melodie od zapomnienia.
Panie z Koła biorą czynny udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy, często są inicjatorkami integracyjnych spotkań w swoim sołectwie.
Koło liczy 19 członkiń, którym przewodniczy przez te 44 lata p. Irena Stolarska. Mottem koła są słowa: „Nie ma jak koło zawsze wesoło, gdy gospodynie zejdą się…”

Koło Gospodyń Wiejskich w Grotnikach – Ustroniu powstało w 1950 roku. Przewodniczącą Koła od 2000 roku jest pani Bożena Stasiak. Koło kultywuje tradycje polskiej wsi.
Panie z Koła chętnie uczestniczą w pokazach, pogadankach i kursach. Członkinie Koła aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa przez współpracę z sołtysem, Radą Sołecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Ustronia–Grotnik. Panie z Koła są niezawodnym partnerem do współpracy z samorządową instytucją kultury – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej. Koło Gospodyń Wiejskich z Grotnik-Ustronia co roku bardzo aktywnie uczestniczy w Dożynkach w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, prezentując przepiękne wieńce dożynkowe.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu A i B, z myślą o kontynuowaniu tradycji polskiej wsi, reaktywowane zostało 2 marca 2006 r.
Koło liczy 15 członkiń
. Przewodniczącą jest pani Janina Podstawka. KGW w Jedliczu aktywnie uczestniczy w życiu Sołectwa poprzez współpracę z Sołtysem i Radą Sołecką. Bierze udział w uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Panie z Koła współorganizowały m.in. zabawy choinkowe dla dzieci i młodzieży, imprezy z okazji Dnia Dziecka, majówki, festyny, „Spotkania Jedlickie z Tradycją i Kulturą”. Przygotowują własnoręcznie wszystkie potrawy serwowane podczas imprez: sałatki, desery, ciasta.
Członkinie KGW w Jedliczu napisały także projekt odnośnie placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowej OSP.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kęblinach zostało założone w 1958 roku z inicjatywy jego pierwszej przewodniczącej pani Janiny Klich.
Obecna przewodnicząca pani Mariola Jarmusz przewodniczy Paniom z Kęblin od 2006 roku. W tym czasie wszystkie członkinie, a jest ich 15, czynnie uczestniczą w życiu swojej małej społeczności ,ściśle współpracując z Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną z Kęblin. W 2009 roku pomagały przy organizacji jubileuszu 60-cio lecia OSP w Kęblinach. Panie z Koła szczególnie dbają o wygląd wiejskiej kaplicy oraz o przydrożne krzyże. Chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej oraz Urząd Gminy Zgierz.
Panie mają nadzieję, że nawet w dobie komputerów ich Koło będzie się rozwijać i kultywować tradycje polskiej wsi.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lorenkach powstało w 1978 roku.
Obecnie liczy 18 członkiń. Od momentu zawiązania Koła, jego przewodniczącą jest Helena Manista.
Członkinie Koła czynnie uczestniczą w imprezach okolicznościowych, takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Ostatki, Andrzejki. Podtrzymują stare tradycje uczestnicząc w pokazach „Tradycje Wielkanocne”, Tradycje Bożonarodzeniowe”. Uczestniczą także w warsztatach, na których nauczyły się wyplatać kosze czy wytwarzać piękne palemki wielkanocne. W roku 2008 Koło obchodziło swój okrągły jubileusz.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach Nowych powstało, podobnie jak większość Kół na terenie gminy Zgierz, w latach 60-tych. Założycielką i pierwszą przewodniczącą została pani Maria Jurek. Jak to zwykle bywa działalność Koła została przerwana.
W lipcu 2000 r. KGW w Łagiewnikach Nowych reaktywowało się, a przewodniczącą koła została Halina Szymańska.
Koło współpracuje z Samorządem Wiejskim, Urzędem Gminy Zgierz, a także z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej współorganizując „Dzień Dziecka”, „Mikołajki”. W świetlicy Środowiskowej w Łagiewnikach Panie organizują „Aerobic”, szkolenia z profilaktyki zdrowia i urody. Koło posiada piękną i bogatą historię, co można zobaczyć w Kronice KGW, którą prowadzi pani Jadwiga Kucińska. Odnotowane są w niej szczegóły związane z historią i tradycją. Wycinki z gazet, opisy, fotografie i nie pozbawione humoru podpisy obrazują historię Koła i najbliższej okolicy.

Koło Gospodyń Wiejskich z Proboszczewic należy do najstarszych - powstało w 1948 roku. Jest nietypowym Kołem Gospodyń Wiejskich, gdyż znajduje się na terenie Miasta Zgierza.
Działalność Koła Gospodyń Wiejskich Proboszczewice związana jest ściśle z gminą Zgierz, a przede wszystkim z różnymi formami działalności proponowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Panie reprezentują mieszkańców swojej miejscowości na uroczystościach gminnych, miejskich i kościelnych. W ciągu tego roku Panie, choć bez własnej siedziby, w styczniu zorganizowały spotkanie noworoczno – opłatkowe, brały aktywny udział w imprezie cyklicznej pod nazwą „Oswoić Tradycje - Tradycje Wielkanocne” w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, a także w Majówce w Zgierzu oraz w czerwcu pomagały w organizacji festynu w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu. W lipcu 2008 r. Koło obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosanowie powołane zostało z inicjatywy Heleny Kopytowskiej w latach 60.
Pierwszą przewodniczącą była pani Apolonia Bojanowska.
Z biegiem czasu funkcjonowanie Kola ustało, dopiero w sierpniu 2002 r. KGW w Rosanowie reaktywowało swoją działalność. Na jego przewodniczącą wybrano Marię Gwarczyk.
Panie zrzeszone w Kole kultywują tradycje wiejskie i narodowe, biorą udział we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Urząd Gminy Zgierz i Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Organizują także wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, pikniki wiejskie, spotkania integracyjne. W maju 2008 r. przyszedł czas, aby, mimo braku lokalu, zorganizować imprezę gminną. W lasku „Pod Brzózką” obok boiska w Rosanowie odbyły się obchody gminnego Dnia Matki. Koło prowadzi już II tom Kroniki, aby wszystkie wyjątkowe chwile zachować dla potomnych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczawinie rozpoczęło działalność w 1959 r. i jest jednym z najdłużej działających Kół na terenie gminy Zgierz.  Jego założycielką i pierwszą przewodniczącą była pani Stanisława Ślawska, która postanowiła urozmaicić życie wiejskich kobiet.
W 2002 r. przewodniczącą koła została pani Alicja Jędrzejczak. W tym samym roku członkinie koła zaczęły prowadzić kronikę, założyły również zespół ludowo – biesiadny „Szczawinianki”, którego kierownikiem jest pani Renata Niszczak.
Koło jest bardzo aktywne, uczestnicy w różnych konkursach tj. Najaktywniejsze Koło w Gminie, Czysta Zagroda, Piękniejsza Wieś, Konkurs Kronik, Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej Panie z Koła wielokrotnie współorganizowały Gminny Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Ostatki. W kalendarz Koła wpisała się piesza pielgrzymka, wyruszająca z Głowna na Jasną Górę. Koło podejmuje ją obiadem i ciastem własnego wypieku oraz kawą i herbatą.
KGW współpracuje ściśle ze szkołą, parafią i Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczawinie. Organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do teatru i kina. Współpracuje z sąsiednimi Kołami Gospodyń Wiejskich w Białej i Łagiewnikach Nowych. Panie podjęły również współpracę z Fundacją „PRYM”. Były na targach „Na Styku Kultur” w Łodzi, gdzie serwowały pyszne jedzonko. Brały udział w szkoleniach, które się odbyły w Śniatowej, Parzęczewie, Spale. Zwiedziły również Wioskę Garncarską w Nidzie. W 2009 r. zbudowały „Chatę szczawińską – wiejski kącik rekreacji”. Bardzo ofiarnie pomagalil im w tym druhowie strażacy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wypychowie założone zostało 20 lipca 1969 roku z inicjatywy Jadwigi Barylskiej i Haliny Manisty.
Dziś Koło w Wypychowie liczy 21 członkiń, a przewodniczy im pani Marianna Sobczak.
Panie z KGW uczestniczą w imprezach okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Ostatki, Andrzejki.
Do ważniejszych wydarzeń z życia Koła w Wypychowie w ciągu ostatnich lat należą: współorganizowanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej Gminnych Andrzejek w 2008 roku oraz w maju 2009 r. współorganizowanie obchodów 40-lecia OSP w Wypychowie.

Gmina Menu: