GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zadania zlecone GOPS

W ramach zadań zleconych Ośrodek:

 

  • Opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających:
    -  zasiłek stały.
  • przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
Gmina Menu: