GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2014.05.15 Zaproszenie do składania ofert - catering

Zgierz, 15.05.2014 r.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
NIE PRZEKRACZAJACEJ 30 000 EURO

Nazwa zadania: Zapewnienie cateringu dla uczestników projektu pn. ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert - 21.05.2014 r. do godz. 12.00 na adres gops.kierownik@gmina.zgierz.pl lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego

Pobierz Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Pobierz Wzór oferty
Pobierz Wzór oświadczenia Oferenta

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 15.05.2014 r.

Gmina Menu: