GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2014.05.15 Zaproszenie do składania ofert - psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds. uzależnień, prawnik

Zgierz, 15.05.2014 r.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4


Zaproszenie do składania ofert:
- psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds. uzależnień, prawnik

Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych, indywidualnych konsultacji, spotkań prelekcyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.

Termin składania ofert - 21.05.2014 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną lub w siedzibie zamawiającego.

Pobierz Zaproszenie do składania ofert
Pobierz Wzór oferty
Pobierz Wzór oświadczenia Oferenta

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 15.05.2014 r.

Gmina Menu: