GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006 - 2013

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006 - 2013 (w formacie pdf) - tekst jednolity przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zgierz Nr XXV/220/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku (w celu pobrania lub otworzenia poszczególnych części Strategii kliknij na jej poniższym tytule):

- Strona tytułowa; 
- Spis treści;
- Wstęp (strony 1 - 8);
- Część I (Dział 1 - strony 9 - 13);
- Część I (Dział 2 - strony 14 - 21);
- Część I (Dział 3 - strony 22 - 27);
- Część I (Dział 4 - strony 28 - 38);
- Część I (Dział 5 - strony 39 - 43);
- Część II (strony 44 - 51);
- Część III (strony 52 - 67);
- Część IV (strony 68 - 70).

Gmina Menu: